facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע לביקורות המבוצעות על ידי האגף בין היתר במשרד החוץ וברשות לאיסור הלבנת הון - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
17/09/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף ט"ז שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע לביקורות המבוצעות על ידי האגף בין היתר במשרד החוץ וברשות לאיסור הלבנת הון. הסיוע יכלול בין היתר איסוף מידע השוואתי מקומי ובינלאומי, סיוע בהפצת שאלונים לגורמים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל ועיבודם וסיוע נוסף בניתוח מידע וסיכום ממצאים.

 כישורים נדרשים:

 1. ניסיון באיתור ואיסוף מידע ממאגרי מידע מרכזיים בעולם, אתרים בינ"ל אקדמיים או מקצועיים העוסקים בתחומי הביקורות (בארץ ובחו"ל).
 2. יכולת מעולה לביצוע מחקר השוואתי, שליפת מידע מאתרים בינלאומיים, ניתוח המידע הרלוונטי, וכתיבת עיקרי המסקנות.
 3. יכולת להשתלב במערך הפצת שאלונים, תכלול הנתונים, ועיבוד הממצאים.
 4. יכולת טובה בניתוח בסיסי נתונים באקסל לרבות שימוש ב- Pivot.
 5. אנגלית (קריאה) ברמה גבוהה מאוד. יתרון לשליטה טובה בקריאה של שפות נוספות.
 6. כתיבה בעברית ברמה גבוהה.
 7. יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות ודייקנות.

כישורים שיהוו יתרון:

 1. הכרות עם תחום השירות הקונסולרי בארץ ובחו"ל.
 2. הכרות עם חוק איסור הלבנת הון ותקנותיו והרגולציה של הלבנת הון בארץ ובחו"ל.

דרישות לתפקיד:

 1. סטודנט/ית לתואר ראשון, שסיים לפחות שנת לימודים מלאה, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה, תואר המשלב לימודי יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה,  מידענות. 
 2. יתרון להתמחות במערכות מידע.
 3. יתרון לסטודנטים/ות בתואר שני ומעלה בתחומים כמפורט בסעיף 1.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות עבודה בחודש בהתאם לצרכי המשרד (ייתכן שינוי בהיקף ההעסקה בפועל מחודש לחודש, בהתאם לצרכי המשרד ובלבד שהסטודנט יתחייב לבצע 60 שעות בחודש לפחות). תיתכן אפשרות להרחבה עד 120 שעות עבודה בחודש בחופשות סמסטר, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת סטודנטים. משך ההעסקה הוא לאורך תקופת הפרויקט שעתיד להימשך קרוב לשנה. תיתכן הארכה של משך ההעסקה.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רחוב מבקר המדינה 2 ירושלים.

על מועמדים/ות לצרף קורות חיים, המלצות ואסמכתאות לתחומי הלימוד שלהם/ן ודוגמאות לתוצרי מחקר שביצעו.

על המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון.

למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 10 סטודנטים/ות שימצאו המתאימים ביותר.

את הבקשות, אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים  יש להעביר (עד ליום 17.9.20) לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ט"ז  בלשכת ירושלים".​