facebook

דוחות המבקר בנושא זיהומים בבתי החולים

דוחות המבקר בנושא זיהומים בבתי החולים מתוך הדוחות השנתיים 63ג ו-65ג

מבקר המדינה פרסם בדוח שנתי 63ג דוח ביקורת בנושא: "ריבוי זיהומים במוסדות אשפוז ובקהילה". הדוח חשף בשעתו כי מידי שנה נדבקים כתוצאה מזיהומים בבתי החולים בין 4,000 ל-6,000 חולים, ובין 300 ל- 500 מתים מדי שנה כתוצאה מהם.
 
כמו כן, בדוח שנתי 65ג פורסם דוח ביקורת בנושא "השמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו". בדוח נכתב כי אשפוז בתנאי צפיפות גורם להגדלת העומס המוטל על הצוות הרפואי ולהגברת סכנת ההידבקות של חולים בזיהומים, ובהם זיהומים שמקורם בחיידקים עמידים לתרופות אנטיביוטיות.
 
ראיון בנושא ברשת ב, בתכנית "הכל דיבורים" (25.01.2017), עם ליאורה שמעוני, סמנכ"לית ומנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה.​