facebook

דוח שנתי 58ב לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 958/1-2008
תאריך פרסום 20/5/2008
מספר ISSN 0334-9713

ביקורת המדינה חייבת להיות מקצועית, ישרה, חסרת פניות, הוגנת ומקפידה על כבוד המבוקרים תוך נתינת מלוא תשומת הלב ל"כללי הצדק הטבעי". בשנים האחרונות החלנו על ביקורת המדינה שינויים מערכתיים, מקצועיים וניהוליים ניכרים: היא הפכה חדה יותר, תובענית יותר ויורדת לשורשם של תופעות ואירועים המחייבים תגובה נמרצת וחסרת פשרות. הציבור שואף לביקורת אפקטיבית, ברורה, חדה, שמוצגות בה מסקנות נכונות ושקופות, בהתבסס על עובדות מוכחות. מדיניות משרד מבקר המדינה, שהנהיג ביקורת בזמן אמת, פרסום שמות מבוקרים וציון אחריות אישית של מבוקרים (ובראשם הבכירים), מוכיחה את עצמה מדי יום ביומו בתהליכי הבדיקה והביקורת ומבטיחה לכנסת ולציבור קבלת דוחות ביקורת חד-משמעיים, ברורים וכמובן הוגנים. זו היא ביקורת ראויה. יש לנו הרגשה כי חלפו-עברו הימים שבהם דוחות ביקורת מצוינים שכבו כאבן שאין לה הופכין על אצטבאות ספריות. דוחות המעקב שאנו עורכים (ונערוך) מצביעים על תזוזה חיובית וחשובה בעניין זה ועל הקפדת הגופים המבוקרים על תיקון הליקויים שהועלו בדוחות. נקווה שתופעה זו תלך ותגבר. עוד נדגיש כי בדוחות מבקר המדינה העתידיים נציין ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • משרד האוצר
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד התקשורת
 • רשות ניירות ערך
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד המשפטים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד הפנים
 • משרד החוץ
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)

מילות מפתח

 • הסדרי פרישה
 • מינהל תקין
 • ימי חופשה
 • פרישה לגמלאות
 • מימון לימודים
 • הוועדה למתן היתרים
 • יישום חוק
 • תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)
 • השירות הציבורי
 • סנקציות
 • פיצויים
 • תקופת צינון
 • עובדי השירות הציבורי
 • בתי חולים
 • כוננות
 • רופאים
 • נהלים
 • פיקוח ובקרה
 • רישום ותיעוד
 • תוספת שכר
 • תוספת כוננויות
 • השירותים הווטרינריים
 • מינהלת ההגירה
 • מבקשי מקלט
 • אמנת הפליטים
 • זכויות אדם
 • מניעת הסתננות
 • חזקת המסוכנות
 • סיכון בטחוני
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד המשנה לראש הממשלה
 • משרד הפנים
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד החינוך
 • משרד התיירות
 • נציבות שרות המדינה
 • בנק ישראל
 • משרד האוצר
 • אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד ההתעשייה, המסחר והתעסוקה - מרכז ההשקעות
 • אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
 • משרד המשפטים
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • עיריית באר שבע
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הפנים - ועדה מחוזית לתכנון ובניה - מחוז צפון
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
 • מרכז רפואי ע"ש אסף הרופא, צריפין, באר יעקב
 • מרכז רפואי ע"ש הלל-יפה, חדרה
 • בית החולים לגליל המערבי, נהריה
 • בית החולים קפלן, רחובות
 • משרד הבריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • מכבי שירותי בריאות
 • לאומית שירותי בריאות
 • קופת חולים מאוחדת
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
 • המשרד להגנת הסביבה
 • מעצ - החברה הלאומית לדרכים ותשתיות תחבורה בישראל בע"מ
 • משרד הביטחון
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד החוץ
 • רשת גני ילדים של אגודת ישראל
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • שירותים וטרינריים
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל
 • עיריית קריית אתא
 • עיריית קריית ים
 • עיריית קרית ביאליק
 • מכון התקנים הישראלי
 • משרד התקשורת
 • העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • מקורות חברת מים בע"מ

מילות מפתח

 • הקצאת משאבים
 • פיקוח ובקרה
 • פריפריה
 • תקציב
 • גיוס וקבלת תרומות
 • מינוי בכיר
 • תפקידים בכירים
 • מנכ"לים
 • ועדות מינויים
 • פרוטוקול
 • שקיפות
 • פיקדון
 • דוחות כספיים
 • מאזן המדינה
 • רישום ותיעוד
 • קרנות תקציביות
 • קרנות חוץ תקציביות
 • קרנות דו לאומיות
 • קרן פיצויים
 • עובדי מדינה
 • בסיס נתונים
 • קצבאות פרישה
 • יצואנים
 • הפרטה
 • חברות ממשלתיות
 • שינויים מבניים
 • ניגוד עניינים
 • דירקטוריון
 • קרן לכיסוי הפסדים
 • עידוד השקעות
 • השקעות הון
 • הטבות מס
 • יישום חוק
 • תכניות עבודה
 • שומה
 • ניכוי מס במקור
 • דוחות שנתיים
 • ביקורת ניכויים
 • דיווחים כספיים
 • תכנית עבודה
 • מקרקעין
 • ועדת ערר
 • סיווגים
 • פטור ממס
 • טיפול בתלונות
 • משמעת
 • תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)
 • ביקורת פנים
 • נהלים
 • אבטחת מידע
 • בקרה
 • פיצויים
 • מוסדות ציבוריים
 • נזקים
 • מלחמת לבנון השנייה
 • חברת שיכון ופיתוח לישראלדיור
 • היתר בנייה
 • עבודת מטה
 • שיפוץ
 • כיבוי אש
 • אוכלוסיות מוחלשות
 • נגישות
 • תחבורה ציבורית
 • שירותים עירוניים
 • יהודי חבר העמים
 • בנייה קלה
 • ליקויי בנייה
 • טרמיטים ומזיקים
 • קרקעות המדינה
 • דיווחים על פטור ממכרז
 • ועדת חריגים
 • משקיעים זרים
 • מיזמים תיירותיים
 • קופות החולים
 • דיווח נוכחות
 • רפואה פרטית
 • כוננות
 • מינהל תקין
 • העסקת קרובי משפחה
 • הליכים משמעתיים
 • סל שירותים
 • גביית יתר
 • גבייה
 • תרופות
 • השתתפות עצמית
 • ביטוחים משלימים
 • קפיטציה
 • אשפוז סיעודי
 • ביטוח סיעודי
 • הזנה מלאכותית
 • פרופ' יוחנן שטסמן - הגריאטר המחוזי של שירותי בריאות כללית
 • ברוקדייל (מכון מחקר)
 • תכנית פיילוט
 • מחקר והערכה
 • מכרזים
 • ימי אשפוז
 • רשויות מקומיות
 • פעילות גופנית
 • תזונה נכונה
 • מזון
 • פרסומות
 • השמנת יתר
 • תמחור
 • התקשרות עם ספקים
 • מכשירי שמיעה
 • מיחזור פסולת בניין
 • המשטרה הירוקה
 • אתרי בנייה
 • הטמנה
 • מיחזור
 • ניקיון
 • איכות הסביבה
 • קנסות
 • הליכי חקירה
 • נכסי המדינה
 • נציגויות ישראל בחו"ל
 • שירות החוץ
 • דירת שרד
 • עיר ללא אלימות
 • צמצום האלימות
 • השירות הפסיכולוגי ייעוצי
 • סמים / אלכוהול
 • הטרדה מינית
 • תקיפת מורים
 • השעיית/הרחקת תלמידים
 • מרכזי סיוע
 • בתי ספר
 • פיקוח פדגוגי
 • חינוך חרדי
 • תקינה/תקנים
 • בעלי צרכים מיוחדים
 • אבחון
 • יישובי עוטף עזה
 • המגזר הערבי
 • תכנית לימודים
 • חינוך מקצועי-טכנולוגי
 • בחינות בגרות
 • קיצוץ שעות
 • ספרי לימוד
 • המזכירות הפדגוגית - מפמ"ר מתמטיקה
 • לימודי אנגלית
 • מיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בין ספרית
 • דוברי אנגלית
 • תלמידים
 • מורים
 • תואר אקדמי
 • אישורים חריגים
 • ועדת היגוי
 • למידה מרחוק
 • תואר שלישי
 • ועדת ערעורים
 • שוויון הזדמנויות
 • ניהול תקין
 • כללי מינהל תקין
 • מאיר שמעוני
 • בעלי חיים
 • מניעת מחלות
 • פיקוח
 • רוקחות
 • נשים
 • דיינים
 • היעדר מידע
 • מידע לציבור
 • ריכוז מידע
 • פניות הציבור
 • חוק חופש המידע
 • מענק איזון
 • ועדת גדיש
 • שירותים מוניציפליים
 • פגיעה בטוהר המידות
 • העסקת מקורבים
 • יואב בן צור
 • קטינים
 • קציני מבחן
 • נמל תעופה בן גוריון (נתב''ג)
 • בדיקות ייבוא
 • ארגון ותקינה
 • בדיקות תקן
 • מחירון
 • נמל אשדוד
 • זכויות עובדים
 • שכר מינימום
 • חוקי העבודה
 • זכויות מגן
 • אכיפה
 • אכיפת חוק
 • יחידת האכיפה למעסיקים
 • תחרות
 • רגולציה
 • רישיונות וזיכיונות
 • תחנות רדיו פירטיות
 • זכיין
 • תהליך תכנון
 • גז פחמני מעובה
 • נפט
 • מתקני גז
 • בטיחות
 • בדיקות בטיחות
 • מתקני חשמל
 • משק הדלק
 • היערכות למצבי חירום
 • עתות חירום
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf