facebook

הצמדת סייעת רפואית לתלמידה חולת סוכרת נעורים

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור הוחלט על הצמדת סייעת רפואית לתלמידה חולת סוכרת נעורים

אם חד הורית המגדלת את חמשת ילדיה טענה בתלונתה לנציבות תלונות הציבור כי משרד החינוך והרשות המקומית מסרבים להקצות לבתה בת ה- 12, שאובחנה לאחרונה כחולה בסוכרת נעורים, סייעת רפואית שתסייע לה במהלך שהותה בבית הספר בניטור רמת הסוכר בדם ובהזרקת תרופת האינסולין. האם הסבירה כי היא מתקשה להגיע לבית הספר באופן יומיומי כדי לסייע לבתה בפעולות אלה וציינה כי יש הכרח במתן הסיוע שכן הבת טרם רכשה את המיומנות של הזרקת אינסולין בעצמה.

בהתאם למדיניות הנהוגה במשרד החינוך לא מקצים, ככלל, סייעת רפואית לילדים חולי סוכרת מגיל 9 ומעלה במטרה לחנכם לעצמאות בטיפול בעצמם.

בעקבות התערבות משרדנו חזר משרד החינוך ובחן את הדברים, ונוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה, החליט לאשר לרשות המקומית להעסיק סייעת בהיקף של 5 שעות ליום לצורך ניטור רמות סוכר בדם והזרקת אינסולין לבת בבית הספר. עם זאת, המשרד הבהיר כי יש לחנך את הבת לעצמאות לקראת הפסקת הסיוע.