facebook

דוח שנתי 65ג לשנת 2014 ולחשבונות שנת הכספים 2013

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 965C-2015
תאריך פרסום 05/5/2015
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

הדוח השנתי 65ג לשנת 2014 ולחשבונות שנת הכספים 2013 כולל 37 פרקים העוסקים בביקורת במשרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות ממשלתיות ובתאגידים. כשנכנסתי לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגדרתי כיעד למשרד מבקר המדינה, בצד המשך המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, גם טיפול מעמיק בנושאים כלכליים וחברתיים. אכן, משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת נרחבת בנושאים אלה ומייחד לכך כוח אדם ומשאבים רבים. פרקים רבים בדוח שנתי זה, כפי שיפורט להלן, עוסקים בנושאים בתחום החברתי-כלכלי שיש להם השפעה רבה על איכות חייהם של האזרחים במדינה, על שמירת זכויותיהם ועל השירות שהם מקבלים מגורמי השלטון השונים.

מימוש זכויות חברתיות

משרד מבקר המדינה מייחס חשיבות רבה לנושא ההגנה על זכויות אדם במדינת ישראל, ובכלל זה הזכויות החברתיות והכלכליות של השכבות המוחלשות בחברה. ההגנה על זכויות הפרט אינה פעולה הנעשית מתוך רצון טוב בלבד, אלא היא חובה חוקתית וחוקית הנגזרת ממארג הדינים הפנימי של מדינת ישראל וכן  מהדין הבין-לאומי. הזכויות החוקתיות המעוגנות בחוקי היסוד אינן אידאל נשגב או מטרה נעלה, אלא מטילות על רשויות השלטון ח...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המוסד לביטוח לאומי
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הבריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • קופת חולים מאוחדת
 • משרד ראש הממשלה
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד האוצר
 • משרד הפנים
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • רשות החברות הממשלתיות
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד המשפטים
 • משרד הכלכלה
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד התקשורת
 • משרד החינוך
 • המשרד להגנת הסביבה
 • המשרד לביטחון פנים
 • המועצה הישראלית לצרכנות
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • מכון התקנים הישראלי
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מילות מפתח

 • מילואים
 • ארנונה
 • מיצוי זכויות
 • דמי ביטוח
 • הבטחת הכנסה
 • קצבת זקנה
 • דמי לידה
 • ממשל פתוח
 • אינטרנט
 • מחשבון זכויות
 • הממונה על השכר
 • חוק יסודות בתקציב
 • השכלה גבוהה
 • גופים מאסדרים רגולטורים
 • בג"ץ דולב
 • גילום מס
 • הטבות
 • נגישות
 • חוק חובת המכרזים
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • הנחיות מינהליות
 • מזון
 • בתי חולים
 • מועצת הצמחים
 • פירות וירקות
 • השמדת עודפים
 • כשרות
 • תאריך תפוגה
 • צרכנות נבונה
 • קומפוסט
 • בטיחות
 • בקרה
 • תחזוקה
 • אסון ורסאי
 • ועדת זילר
 • קוד הבנייה
 • תקני בנייה
 • חוק התכנון והבנייה
 • הרפורמה בחוק
 • תחזוקת מבנים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד החינוך
 • משרד החוץ
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המשרד לביטחון פנים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • משרד הבריאות
 • משרד הבינוי והשיכון
 • המשרד לקליטת עלייה
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • עמיגור ניהול נכסים בע"מ
 • משרד הפנים
 • משרד המשפטים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המרכז למיפוי ישראל
 • קופת חולים מכבי
 • קופת חולים מאוחדת
 • קופת חולים לאומית
 • שירותי בריאות כללית
 • נציבות שרות המדינה
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • בית החולים לגליל המערבי, נהריה
 • מרכז רפואי עירוני-ממשלתי ע"ש א. סוראסקי, תל אביב-יפו
 • מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד הכלכלה
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • שירותים וטרינריים
 • המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
 • המועצה האזורית מעלה יוסף
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • עיריית חולון
 • עיריית תל אביב-יפו
 • המועצה האזורית תמר
 • המועצה האזורית חוף אשקלון
 • המועצה האזורית עמק חפר
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • עיריית לוד
 • עיריית כפר סבא
 • משרד התיירות
 • משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • רשות המיסים בישראל
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • המועצה האזורית מגילות ים המלח

מילות מפתח

 • תכנית עבודה
 • יעדים
 • משימות
 • מדריך התכנון הממשלתי
 • המועצה הלאומית לכלכלה
 • הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
 • מטה כלכלי-חברתי
 • תקציב
 • עבודת מטה
 • חוות דעת
 • ועדה מייעצת
 • היועץ הכלכלי
 • חקיקה
 • דוחות כספיים
 • תקינה חשבונאית
 • מאזן המדינה
 • מרכב"ה
 • בסיס מצטבר
 • כליאה
 • עצורים
 • מעצרים
 • ניידות משטרה
 • חקירות
 • הסכם מתכלל
 • נחשון
 • רפואת מומחים
 • פסיכיאטריה
 • רוקחות
 • וועדה לבחינת אסירים
 • חובשים
 • מרפאות
 • רופאים
 • דיור ציבורי
 • מדיניות
 • טרכטנברג
 • סיוע בדיור
 • שכר דירה
 • נכים
 • הוועדה למלחמה בעוני (וועדת אלאלוף)
 • משפחות מרובות ילדים
 • חברות אכלוס
 • רפורמה
 • פרצלציה
 • בית משותף
 • תכניות לצורכי רישום (תצ"ר)
 • פנקסי המקרקעין
 • שיכון ציבורי
 • וועדת דליצקי
 • הקניית בעלות
 • בתי חולים
 • תיירות מרפא
 • סל אשפוז
 • חדרי מיון
 • סודיות רפואית
 • מיטות אשפוז
 • רשלנות
 • רצף טיפולי
 • גרעון
 • ניתוח צרכים
 • סבסוד
 • הסכמי ייצוב
 • סיוע כספי
 • קרינה
 • CT - סי.טי
 • MRI
 • PETCT
 • רנטגן
 • המתנה
 • רדיולוגיה
 • רפואת שיניים
 • בסיס נתונים
 • השתלמויות
 • נזקקים
 • רשויות מקומיות
 • פליטת מזהמים
 • חוק אוויר נקי
 • פיקוח
 • זיהום אוויר
 • מפעלים
 • תעשייה
 • אכיפה
 • ארובות
 • נהלים
 • הממונה על השכר
 • תקן כח אדם
 • משאבי אנוש
 • מינויים
 • שירות החוץ
 • נציגויות ישראל בחו"ל
 • סכסוך עבודה
 • תכנון
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • מוסדות תורניים
 • דחיית שירות
 • שוויון
 • גני ילדים
 • מגזר המיעוטים
 • חינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)
 • המגזר הבדואי
 • המגזר הערבי
 • רפורמת אופק חדש
 • ועדת דוברת
 • תכנית לימודים
 • ייעוץ חינוכי
 • חוק לימוד חובה
 • תקנון ותנאי העסקה
 • שוויון הזדמנויות
 • ביטחון תעסוקתי
 • בקרה
 • שעות פרטניות
 • שעות תומכות הוראה
 • פינות עבודה
 • פיתוח מקצועי
 • הערכת מורים
 • מטמיעים
 • ראמ"ה
 • מכסות יבוא
 • ניגוד עניינים
 • רשיון עסק
 • הגנת הפרטיות
 • מעבדות
 • משחתות
 • קרטל
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • טמפרטורה
 • ועדת ערר
 • סלמונלה
 • ניוקסל
 • זכויות עובדים
 • עובדים עניים
 • קבלני שירות
 • עובדי קבלן
 • חברות קבלן
 • חוקי העבודה
 • זכויות מגן
 • שכר מינימום
 • בטיחות
 • טביעה / טביעות
 • סקר סיכונים
 • עונת רחצה
 • חופים מוכרזים
 • תיקון ליקויים
 • היתר
 • סיעוד
 • ענף הבנייה
 • שכר
 • פיקדון
 • תלונות
 • חוק הנוער
 • קופות החולים
 • תקיפה מינית
 • אלימות
 • ילדים
 • מרכז הגנה
 • חובת הדיווח
 • המועצה לשלום הילד
 • חוקר ילדים
 • כישורי חיים
 • אגף השיקום
 • מוגבלות
 • בעלי צרכים מיוחדים
 • מסגרות חוץ-ביתיות
 • נימב"י
 • שיקולים חברתיים בתכנון
 • פרוגרמה
 • רישוי
 • פטור ממס
 • מורה דרך
 • תיירות
 • הדרכה לא חוקית
 • רכב אשכול
 • תו תקן
 • שי וינר
 • קבלת החלטות
 • תכניות פיתוח
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הכלכלה
 • משרד האוצר
 • משרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • האוניברסיטה העברית בירושלים
 • המכללה האקדמית ספיר
 • מכון טכנולוגי חולון - מ.ט.ח
 • המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • רשות החברות הממשלתיות
 • המשרד לאזרחים ותיקים

מילות מפתח

 • תכנית עבודה
 • תקציב
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
 • גיוס עובדים
 • קבלת החלטות
 • מיצוי זכויות
 • ועדת היגוי
 • הבטחת איכות
 • תכנית לימודים
 • מצויינות
 • ניתוח צרכים
 • תכנית רב שנתית
 • מוסד חוץ תקציבי
 • משאב לאומי
 • מינויים
 • מערכת ממוחשבת
 • תקנון ותנאי העסקה
 • המרכז האקדמי לב
 • חריגות העסקה
 • שעות הוראה
 • מודל התקצוב החדש
 • ממוצע שכר
 • חופש אקדמי
 • רשות התאגידים
 • חבר נאמנים
 • ועד מנהל
 • ות"ת
 • ניגוד עניינים
 • אורט ישראל
 • צבי פלג
 • נורמות ניהוליות
 • גורמים חיצוניים
 • רכש
 • איוש משרות
 • ביקורת פנים
 • יועצים
 • דירקטוריון
 • אסיפה כללית
 • גדעון סיטרמן
 • תקינה/תקנים
 • חקיקה
 • השירות הלאומי
 • השירות האזרחי
 • מתנדבים
 • דין רציפות
 • השמה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הפנים
 • משרד המשפטים
 • משרד החינוך
 • משרד האוצר
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)

מילות מפתח

 • רשויות מקומיות
 • בחירות
 • התקשרויות
 • תקציב
 • המפקח הארצי
 • לפמ - לשכת הפרסום הממשלתית
 • עיריות
 • מועצות מקומיות
 • ועדת קלפי
 • שבתון
 • פרוטוקול
 • קולות פסולים
 • הודעה לבוחר
 • פנקס הבוחרים
word
pdf
| לקריאה
word
pdf

הפרק המלא

word
pdf