facebook

חוות דעת בנושא השימוש בפוליגרף בתהליך בדיקת מהימנותם של מועמדים לתפקידים רגישים

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי -
תאריך פרסום 01/3/1997
מספר ISSN

הגופים המבוקרים בפרק

  • משרד ראש הממשלה

מילות מפתח

  • בדיקת כשרות ביטחונית
  • הגנת הפרטיות
  • חוק יסוד : חופש העיסוק
word
pdf