facebook

מבקר המדינה נפגש היום עם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה (15.1.23)

יו"ר הוועדה קיבל סקירה מקיפה ממנהלי חטיבות הביקורת וממנהלת נציבות תלונות הציבור על הדוחות שנעשו בשנים האחרונות

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ובכירי המשרד נפגשו היום (15.1.23) במשרד מבקר המדינה בירושלים עם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ מיקי לוי, ועם צוות הוועדה לדיון היכרות ראשון עם פעולות הביקורת ותלונות הציבור של המשרד. יו"ר הוועדה קיבל סקירה מקיפה ממנהלי חטיבות הביקורת וממנהלת נציבות תלונות הציבור על הדוחות שנעשו בשנים האחרונות.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "דוחות הביקורת שאנחנו מפרסמים נוגעים בסוגיות המהותיות ביותר של החברה הישראלית, כגון ביטחון אישי, טוהר מידות ומינהל תקין, שמירה על כספי הציבור, קבלת שירות בכל תחומי החיים ושמירה על הסביבה. חלק גדול מהפעילות שלנו מוקדש להגברת האפקטיביות של הדוחות, אשר גדלה כל העת. אין ספק שקיומה של ועדה לביקורת המדינה תעצים את האפקטיביות של הדוחות באופן משמעותי. אני מודה ליו"ר הוועדה, ח"כ מיקי לוי, על נכונותו לפעול לתיקון הליקויים מצד הגופים המבוקרים. משרד מבקר המדינה עומד לרשות הוועדה לשם דיון בכל דוח ביקורת". 

יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, ח״כ מיקי לוי: "משרד מבקר המדינה זה נושאת מטוסים ענקית שצריך להכיר וללמוד את דרך עבודתו ואנשיו. אני מודה למבקר המדינה ולאנשיו על הסקירה המרשימה. אחרי שנתיים בהן עבודת הוועדה היתה משותקת, הגיע הזמן להפעיל אותה במלוא המרץ בשיתוף משרד המבקר כדי לוודא שהליקויים יתוקנו לטובת הציבור. לא אאפשר לדוחות המבקר לעלות אבק ואעזור לו להניע את המבוקרים לפעולה".

מבקר המדינה ובכירי המשרד  עם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ מיקי לוי, ועם צוות הוועדה