לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

מבוא

אתר קבר ר' שמעון בר יוחאי (רשב"י) כולל את קברי רשב"י ובנו אלעזר ומבנה שהוקם מעל הקברים (להלן - מבנה רשב"י). האתר נמצא במושב מירון בגליל העליון, ומבקרים בו למעלה ממיליון וחצי אנשים בשנה. בל"ג בעומר (הילולת רשב"י) מגיעים למקום מאות אלפי מבקרים. חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967, חל על האתר.

לבקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מ-8.4.08, מוגשת בזאת חוות דעת, לפי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], בנושא: "מצב קבר רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) במירון וההיערכות לל"ג בעומר" (להלן - חוות הדעת).

ב-2.7.08 החליטה הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא "התשתית והתחזוקה של אתר רשב"י במירון", ובה תשעה חברי כנסת, והעניקה לה סמכות כלכל ועדה קבועה בכנסת. בסוף אותו החודש הגישו חברי הכנסת הרב מאיר פרוש ומר דוד אזולאי הצעת חוק ניהול ושימור אתר קבר רבי שמעון בר יוחאי, התשס"ח-2008, שעניינו הקמת מינהלה לניהול האתר ושימורו.

פעולות הביקורת

לשם הכנת חוות הדעת בדק בחודשים אפריל-יולי 2008 משרד מבקר המדינה את התחזוקה והניהול של מבנה רשב"י, את הבנייה המתבצעת בו, את ההיערכות לקראת אירועים רבי משתתפים האמורים להתקיים בו ובכללם אירועי ל"ג בעומר, ונושאים נוספים. הבדיקות נעשו בגופים האלה: המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים בישראל  (להלן - המרכז), רשם התאגידים, נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיר הקודש צפת ובמירון (להלן - ההקדש הספרדי), משרד התיירות, איגוד ערים לשירותי כבאות גליל עליון המזרחי והגולן (להלן - שירותי הכבאות), המועצה האזורית מרום הגליל (להלן - המועצה האזורית), מע"ץ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, המועצה הדתית שבמועצה האזורית מרום הגליל, משרד המשפטים, מגן דוד אדום (להלן - מד"א), רשות העתיקות, החברה הממשלתית לתיירות, חברת אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, משטרת ישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים ומשרד הבריאות.

עיקרי הממצאים והמלצות

קיימת מחלוקת ממושכת בין ארבעה גופים פרטיים  באשר לבעלות ולזכויות הניהול על חלקים שונים של מבנה רשב"י ועל שטח של כחמישה דונם לידו (להלן - מתחם רשב"י). המדינה מצדה דורשת להיות שותפה בניהול האתר . ריבוי המחלוקות והתביעות המשפטיות על הבעלות על מתחם רשב"י ועל ניהולו מונע זה שנים רבות הפעלה יעילה ותקינה של המתחם ומקשה את פיתוחו. רמת התחזוקה של מבנה רשב"י נמוכה ואינה הולמת את קדושת המקום.

המועצה האזורית מרום הגליל אינה ממלאת את תפקידיה על פי חוק בכל הקשור למתחם רשב"י. מדיניותה המוצהרת להימנע מהתערבות בנעשה במתחם גורמת להזנחתו, להיעדר פיקוח ואכיפה על הבנייה הלא חוקית, להיעדר פעולות לתחזוקת המתחם ולפיתוח התשתיות בו ובסביבתו ופוגעת ביכולת להבטיח את שלומם ובריאותם של המבקרים בו.

ליקויים במערך כיבוי האש ודרכי המילוט ששירותי הכבאות מתריעים עליהם מזה שנים, והמהווים סכנה לציבור, לא תוקנו על ידי ההקדשות המנהלים את המבנה. למרות זאת נתנו שירותי הכבאות בכל שנה אישור זמני לקיים את האירוע בל"ג בעומר. בל"ג בעומר התשס"ח לא היה בדרכי הגישה למתחם רשב"י כדי לספק את צורכי כוחות ההצלה והביטחון במקרה של אירוע רב נפגעים. כמו כן, היה כשל במערך התחבורה למתחם.

במבנה רשב"י ובסביבתו נעשות פעילויות הנוגדות את הוראות חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967, ואת הוראות תקנות השמירה על מקומות קדושים, התשמ"א-1981, האוסרות רוכלות, פשיטת יד, אכילה ולינה במקומות קדושים.

לדעת משרד מבקר המדינה, דרך ניהול מתחם רשב"י באמצעות גופים פרטיים, ופיקוח חלקי על ידי גופים ממלכתיים, נכשלה וגרמה לפגיעה במקום ובציבור. מתחם רשב"י אינו ערוך כנדרש לקליטת אלפי האנשים שמגיעים אליו מדי יום ובמיוחד באירועים המוניים שאליהם באים עשרות ומאות אלפי מבקרים. אין מקום לאפשר את המשך המצב הקיים ולהפקיר אתר בעל חשיבות רבה, הן לאומית והן דתית. יש צורך מיידי בשינוי המצב הקיים, בהפסקת ההזנחה והפגיעה בקדושת המקום, במניעת הפגיעה במבנים ההיסטוריים ובהבטחת ביטחונם וחייהם של מאות אלפי המבקרים במקום. יש לפתור את הבעיות באתר אחת ולתמיד כדי לשמור על שלום ציבור המבקרים בו, וכדי לשמר ולפתח את התיירות במקום כנדרש.

עמדת משרד מבקר המדינה היא כי לאור מעמדו וחשיבות של האתר לציבור בישראל, ולנוכח ממצאיה החמורים של חוות דעת זו, נדרשת בחינה מקיפה ומהירה של האפשרות למסור את הניהול והתחזוקה של המתחם ושל השטחים מסביבו לידי גורם מרכזי אחד - מטעם המדינה או גורם אחר בפיקוחה.

קישורים רלוונטים