facebook

דוח שנתי 64א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 2013/964/A
תאריך פרסום 15/10/2013
מספר ISSN ISSN 0334-9713

דוח הביקורת השנתי 64א, המונח על שולחן הכנסת, הוא החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לשנת 2013, והוא מוקדש בעיקרו לענייני כלכלה. נוכח החשיבות הגוברת של נושאים כלכליים והשפעתם על הציבור והחברה בישראל מצא לנכון משרד מבקר המדינה לייחד כרך נפרד של הדוח השנתי לביקורת בנושאים כלכליים חשובים ובעלי משמעויות כספיות ניכרות.

דוח זה מבקש להתריע על הסיכונים למשק המדינה נוכח ריכוזיות האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי, החשיפה ללווים מערכתיים והיעדר ביטחונות והגנות חוזיות מספיקים למשקיעים באיגרות חוב לא ממשלתיות. ריכוזיות האשראי התפתחה לאורך השנים והיא קיימת בעיקר בכמה קבוצות עסקיות גדולות. כשל של לווה או של קבוצת לווים גדולה עלול לפגוע פגיעה של ממש בשוק האשראי ולגרום נזק מערכתי לכלל המשק. על כן אני מצפה שבנק ישראל ואגף שוק ההון במשרד האוצר, כמאסדרים של תחום האשראי, יבחנו אם יש צורך בצעדי אסדרה ופיקוח נוספים על אלה שכבר נקטו, כדי להפחית את הסיכונים ואת החשיפה אליהם. מן הראוי לגלות רגישות גבוהה לצורך להגן על ציבור המשקיעים והחוסכים, שכן חלק מנותני האשראי הם גופים מו...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר
 • רשות ניירות ערך
 • בנק ישראל
 • המשרד להגנת העורף
 • משרד הפנים
 • משרד הכלכלה
 • משרד ראש הממשלה
 • בורסה לניירות ערך

מילות מפתח

 • שוק ההון
 • אשראי בנקאי
 • המגזר העסקי
 • תאגידים בנקאיים
 • פיקוח על הבנקים
 • חסכונות
 • היערכות למצבי חירום
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • עיריית ירושלים
 • נציבות שרות המדינה
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד הפנים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד האנרגיה והמים
 • משרד הכלכלה
 • רשות המיסים בישראל
 • בנק ישראל
 • משרד המשפטים
 • שירות עיבודים ממוכנים (שע"ם)
 • אגף המכס ומע"מ
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • עיריית חיפה
 • רשות הגז הטבעי
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 • משרד החוץ
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • נציבות כבאות והצלה
 • משרד הבינוי והשיכון
 • " עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע""מ
 • עמיגור ניהול נכסים בע"מ
 • פרזות, החברה הממשלתית עירונית לשיכון משכנות עוני ירושלים בע"מ
 • חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ
 • משרד הבריאות
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 • המועצה הישראלית לצרכנות
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
 • אגד אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע"מ
 • עיריית תל אביב-יפו
 • עיריית רמת גן
 • משרד התיירות

מילות מפתח

 • ועדת חריגים
 • חברות ממשלתיות
 • גבייה
 • קרקעות המדינה
 • שיקום מחצבות
 • רישיונות וזיכיונות
 • דמי חכירה
 • פוספטים
 • נפט
 • מכרות ומחצבים
 • ים המלח
 • מים מינרליים
 • חצץ
 • צמצום פערים
 • מדיניות מס
 • הכנסות המדינה
 • חלוקת הכנסות
 • הטבות מס
 • רווחים כלואים
 • חשבוניות מס
 • דיווחי מס
 • הברחה
 • מודיעין
 • קטינים
 • פנקסי חשבונות
 • נישומים
 • עסקים קטנים ובינוניים
 • רוכלים
 • ביקורות
 • רעלים
 • היתר
 • כח אדם
 • דליפות גז
 • רע
 • פיקוח על מחירים
 • מאגר "תמר"
 • פיקוח ובקרה
 • אכיפה
 • דיור ציבורי
 • שכר דירה
 • מעונות חוסים
 • קיבוצים עירוניים
 • מגרשים
 • שיווק קרקעות
 • השר אריאל אטיאס
 • התערבות שרים
 • אזור תעשייה, פארק תעשייה
 • נהלים
 • אגרות
 • מאגרי מידע
 • פניות הציבור
 • מימוש זכויות
 • תובענות ייצוגיות
 • זיהום
 • תקציב
 • פיקוח
 • פעולות מניעה
 • תחבורה ציבורית
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • אוטובוסים
 • תעריפים
 • חברת נתיבי איילון
 • ועדת המכרזים
 • תשלומים
 • שר התיירות סטס מיסז'ניקוב
 • נוהל אירועים
 • פסטיבל הסטודנטים באילת
 • גופים חוץ ממשלתיים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • אגד אגודה שתופית לתחבורה בישראל בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד האוצר
 • דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • משרד התקשורת
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • רשות החברות הממשלתיות
 • רשות המיסים בישראל
 • חברת בנק הדואר בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • רשות הספנות והנמלים
 • משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • משרד הכלכלה
 • המשרד להגנת הסביבה
 • נציבות כבאות והצלה
 • אגוד ערים חיפה שרותי כבאות
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים
 • עיריית ירושלים
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • משרד הבריאות
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • המשרד להגנת העורף
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • רשות שדות התעופה
 • רשות התעופה האזרחית

מילות מפתח

 • הסעות תלמידים
 • הסכמי פרישה
 • תעריפים
 • הסכמי תחרות
 • קווי מהדרין
 • אוטובוסים
 • תוצרת הארץ
 • עידוד תעשייה מקומית
 • הפרטה
 • תכנית אסטרטגית
 • עלויות
 • תחרות
 • תמחור
 • אגרות חוב
 • רגולציה
 • חומרים מסוכנים
 • כיבוי אש
 • סמים / אלכוהול
 • תאונות עבודה
 • הדרכת עובדים
 • בירור משמעתי
 • כח אדם
 • מבנה ארגוני
 • תקציב
 • סקר סיכונים
 • רכש
 • מכרזים
 • תחזוקה
 • בקרה
 • פיקוח ובקרה
 • התקשרויות
 • מימון פרוייקטים
 • ייעוץ
 • שכר
 • סיוע כספי
 • דיווחים כספיים
 • חלוקת סמכויות
 • ניגוד עניינים
 • גבייה
 • משבר המים
 • היערכות למצבי חירום
 • עתות חירום
 • בתי חולים
 • מועצות מקומיות
 • עיריות
 • שדה התעופה בתמנע
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הפנים
 • משרד הביטחון
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר

מילות מפתח

 • דמי חכירה
 • התקשרויות
 • רישיונות וזיכיונות
 • ועדת המכרזים
 • חוכרים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד להגנת הסביבה
 • המשרד להגנת העורף
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)

מילות מפתח

 • תיקון ליקויים
 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • רעלים
 • מיגון
 • אכיפה
 • מלחמת לבנון השנייה
 • פעילות לבלנית עויינת (פח"ע)
 • מיכל האמוניה
 • גז פחמני מעובה
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)

מילות מפתח

 • ניהול פרוייקטים
 • לוחות זמנים / לוח זמנים
word
pdf