facebook

דף הבית

דוחות אחרוניםדוחות שנתיים
דוחות מיוחדים ביקורת על השלטון המקומי
דוחות נציב תלונות הציבורדוחות מימון מפלגותמימון בחירות מקדימות
מימון בחירות ברשויות המקומיות
נציבות תלונות הציבור
דוחות מבקר המדינה

הגשת תלונה

  • בקרת עמיתים (Peer Review) של המבקר הבריטי על משרד מבקר המדינה


    לבקשת מבקר המדינה מתניהו אנגלמן - מבקר המדינה הבריטני יבצע ביקורת על משרד מבקר המדינה

     
  • __

     דרושים/ות סטודנטים/ות