facebook

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

כריכהpdf
סוג הפרסום בחירות מקדימות (פריימריז)
מספר קטלוגי 18-205
תאריך פרסום 26/6/2018
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf