facebook

כנס בינלאומי אינטרנטי בנושא השפעת הקורונה על אזרחי מדינות העולם התקיים ביוזמת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

כנס בינלאומי ראשון שהתקיים היום (24.11.20) חושף את נקודות החולשה של המערכות במדינות השונות בעקבות משבר הקורונה. החל מהיחס לאוכלוסיות נזקקות, עלייה באלימות במשפחה ובתקיפות על רקע מיני ועד היחס לאנשים עם מוגבלות

בכנס השתתפו נציבי תלונות ציבור מלמעלה מ- 50 מדינות מרחבי העולם, שסיפרו על הקשיים שהציבור במדינותיהם התמודדו איתם, לצד הסוגיות הבריאותיות החברתיות והכלכליות. מטרת הכנס לשתף את הידע והניסיון שנרכש עם העוסקים בתלונות ציבור ברחבי העולם, ולשמוע כיצד מתמודדים מוסדות אומבודסמן אחרים עם הקשיים איתם מתמודדים אזרחים במשבר הקורונה. אלו, יסייעו לנציבי תלונות הציבור בכל העולם לכלכל את צעדיהם בהתאמה למציאות המשתנה ולהתמודד טוב יותר עם הסוגיות העולות מהציבור. 

בין היתר, סיפר נציב תלונות הציבור מהונג קונג בכנס כי הייתה עלייה של 300% בפניות לנציבות תלונות הציבור בעקבות משבר הקורונה. בטיוואן, כך עלה בכנס, חלה עלייה משמעותית בתלונות על אלימות במשפחה ובתקיפות על רקע מיני בעקבות המשבר. בתאילנד הייתה עליה בתלונות הציבור בעיקר עקב המחסור במסכות ובחומרי חיטוי ומחירם הגבוה. נציבת תלונות הציבור האוסטרלית ציינה כי הם עסקו רבות בצורך בשירות הגון למשלמי המיסים, בעיקר לבעלי עסקים קטנים אל מול מערכות המס. בריטיש קולומביה עסקו בבדיקת חוקיות צווי החירום שהוציא השר האחראי על בטחון הציבור ופרקליט המדינה. הם מצאו ששניים מהצווים שתיקן השר היו לא חוקיים מכיוון שחרג מסמכותו. בסלובניה, רוב התלונות שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור עסקו בסוגיות חברתיות והיה צורך לפנות  לגורמי האכיפה להבהיר את החשיבות של יחס מיוחד לאנשים עם מוגבלות בהקשר של עטית המסיכה. גם בניו זילנד שמו דגש על הסיוע לאנשים עם מוגבלות ומכינים דוח מיוחד בנושא. בישראל, מרבית הפניות לנציב תלונות הציבור הייתה סביב סוגיות הקשורות לביטוח הלאומי, כאשר 67% מהפניות היו בנושא זה, מה שהצריך התערבות ושינוי רוחבי של סוגיות שעלו תוך כדי בירור התלונות שהגיעו לנציבות. 

בכנס השתתפו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מר פיטר טינדל, נשיא ארגון האומבודסמנים הבינלאומי, עו"ד ד"ר אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, נשיאי מוסדות אומבודסמן בכל אחת מיבשות העולם ונציבי תלונות ציבור מלמעלה מ- 50 מדינות נוספות.   

לאחרונה פרסם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בישראל, מתניהו אנגלמן, דוח מיוחד המתאר את הדרכים המגוונות בהן סייעה נציבות תלונות הציבור לפונים אליה, את הליקויים בפעולות המגזר הציבורי שעלו מן התלונות הרבות שהתקבלו בעת הגל הראשון של משבר הקורונה ואת הצעדים שנקטה הנציבות כדי להנגיש את שירותיה לכל מי שנזקק להם בעת המשבר.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "הבטחת זכויותיו של הפרט חשובה בכל עת וביתר שאת בעתות חירום כמו משבר הקורונה שכולנו חווים בשנה האחרונה בכל העולם. המיקוד העיקרי שלנו בבירור תלונות בתקופת הקורונה הוא במתן פתרון לאוכלוסיות שנפגעו במהלך המשבר ובעקבותיו, כגון אוכלוסיות הקשישים, המובטלים ומי שהוצאו לחל"ת, ולאחר השלמת המענה לבצע בדיקה מעמיקה אודות תקינות הגופים הציבורים. כמו כן, הנציבות פונה באופן יזום לאוכלוסיות אלו על מנת לוודא שקיבלו מענה מיטבי".