facebook

נציבות תלונות הציבור מזמינה אתכם להגיש תלונות הנוגעות למדי מים אלקטרוניים (קר"מ - קריאה מרחוק)

מד המים שלכם החל להראות עלייה בצריכת המים לאחר שהוחלף למד אלקטרוני והוא נשלח לבדיקה ונמצא תקין?

בשנה האחרונה התקבלו בנציבות תלונות על תאגידי מים שעניינן עלייה לא מוסברת בצריכת המים (לרבות עלייה בצריכה המשותפת) לאחר שהוחלף מד המים במד אלקטרוני (קר"מ).

אנחנו מזמינים אתכם להגיש תלונות בעניין זה אם בעקבות העלייה בצריכת המים נשללה נזילה בצנרת הפרטית ומד המים נשלח לבדיקת מעבדה ונמצא תקין, ובכל זאת, צריכת המים הגבוהה נמשכת ללא הצדקה - בטופס הגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור.

מבקר המדינה משמש גם נציב תלונות הציבור והוא ממלא את תפקידו באמצעות נציבות תלונות הציבור. נציבות תלונות הציבור מבררת תלונות פרטניות לשם הבטחת זכויותיו של כל אדם מול רשויות המדינה למען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה. מדי שנה בשנה מתקבלות בנציבות מעל 14,000 תלונות במגוון רחב של נושאים. 

לאחרונה השיקה הנציבות מהלך של שיתוף הציבור הרחב כחלק מהיוזמה להגברת שקיפות בנציבות ולעידוד מעורבות הציבור בנעשה במרחב הציבורי, והיא פונה במסגרת זו לקהילות מקוונות ברשתות החברתיות ומעודדת אותן להגיש תלונות בנושאים מסוימים שנראה כי קיים בהם עניין ציבורי.  

כעת פונה הנציבות לציבור בנוגע למדי מים אלקטרוניים (קר"מ) המותקנים על ידי חלק מתאגידי המים.

ייתכן שמדובר בבעיה כלל-ארצית, ואנו מעוניינים ללמוד בעזרתכם על היקף התופעה כדי לפעול מול הגורמים הרלוונטיים על מנת שיביאו לפתרונה ובכך לסייע לכם. על כן אנו פונים אליכם להגיש תלונות ודוגמאות בנושא.

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה! 

טופס הגשת תלונה בעברית

שאלות ותשובות בנוגע לנציבות תלונות הציבור

تقديم شكوى للمسؤول عن شكاوى الجمهور

اسئلة وأجوبة

Complaint Form

Frequently Asked Questions

 

לשאלות ולקבלת פרטים נוספים בנושא ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: ombudsman.water@mevaker.gov.il