facebook

ביקור מבקר המדינה בעיר לוד

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא וצוות בכיר ממשרדו, התארחו אתמול (יום ג' -6.6.2017) בעיר לוד.

​מבקר המדינה יוסף חיים שפירא וראש עיריית לוד בלשכתו

 

‏6 ביוני 2017

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא וצוות בכיר ממשרדו, התארחו אתמול (יום ג' -6.6.2017) בעיר לוד.
הביקור כלל פגישה עם ראש העיריה עו"ד יאיר רביבו, צמרת העיריה, חברי מועצה ונבחרי ציבור. במהלכה פרשו פרנסי העיר את תכניות הפיתוח המתבצעות עתה וכן את התכניות העתידיות להרחבת העיר ולביסוסה.
כמו כן סיירו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ברחבי העיר. הסיור כלל בין השאר את העיר העתיקה; שכונות ותיקות ושכונות חדשות שנמצאות  כעת בהליך בינוי; שכונת הרכבת המאוכלסת בתושבים ערבים ובביה"ס התיכון הערבי למדעים והנדסה –אורט לוד, שבמרכזה של השכונה.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הדגיש  בדבריו כי הגיע לביקור דווקא בעיר לוד, בשל מורכבותה של העיר המאופיינת במגוון עשיר ביותר של אוכלוסייה- מכל העדות ומכל הדתות. יהודים וערבים, ותיקים ועולים חדשים. "יש פה אתגרים, אולי יותר מכל מקום אחר. המרקם הזה מחייב תשומת לב מיוחדת"- אמר המבקר לפרנסי העיר.
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שמפעיל שלוחה קבועה בעיר לוד, היה מהגורמים הממלכתיים הראשונים, המקיים משרד קבוע בעיר לוד.  
 

שלמה רז
דובר משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור