facebook

דוח ביקורת שנתי 62 לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים 2010

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 962/1-2012
תאריך פרסום 01/5/2012
מספר ISSN ISSN 0334-9713

דין וחשבון שנתי זה, לשנת 2011, הוא רחב ביותר בהיקפו. הדוח מרכז את דוחות הביקורת שנכללו בדוח השנתי על הביקורת על משרדי הממשלה וכן את הדוח השנתי על הביקורת על מערכת הביטחון, ובסך הכול נכללים בו 64 פרקים. דוח זה, כמו קודמיו בתקופה זו, משקף את הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו בשבע השנים האחרונות על ידי משרד מבקר המדינה: ביקורת בזמן אמת, פרסום שמות והטלת אחריות אישית, ומעקב אחר תיקון הליקויים. מדיניות זאת מוכיחה את עצמה מדי יום בביצוע תהליכי בדיקה וביקורת באופן יסודי, מקצועי והוגן, ובפרסומם של דוחות ביקורת ברורים, אפקטיביים ורלוונטיים, אשר יורדים לשורשן של תופעות.

דגש מיוחד מושם במשרד מבקר המדינה על ביצוע ביקורות על נושאים מערכתיים העוסקים בנושאים בעלי השפעות לאומיות רחבות בעניינים הנוגעים לכמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות. בדוח זה מובאת הביקורת על נושא הטיפול בצמצום הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי. תפקידם של הממשלה ושל המגזר הציבורי לשרת את אזרחי המדינה, ובה בעת לקיים הליכי בקרה נאותה לשם מתן זכויות לזכאים מצד אחד, ולשם מניעת הכבדת יתר שתפגע בציבור הרחב ובפעילות הכלכלית במשק מצד שני. בבדיקה ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר
 • משרד הבריאות
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • המוסד לביטוח לאומי
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל

מילות מפתח

 • ממשל זמין
 • תהיל"ה
 • השירות לאזרח
 • צמצום בירוקרטיה
 • רגולציה
 • חנייה לנכים
 • השירות הציבורי
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד החינוך
 • משרד הבריאות
 • משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה
 • משרד המשפטים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • המוסד לביטוח לאומי
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • רשות האכיפה והגבייה
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד ראש הממשלה
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • המשרד לביטחון פנים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • משרד האוצר
 • בית החולים פוריה, טבריה
 • מרכז גריאטרי בית רבקה, פתח תקוה
 • מרכז רפואי ע"ש ד"ר ח. שיבא, תל השומר, רמת גן
 • בית חולים גריאטרי פלימן, חיפה
 • בית חולים בית לוינשטיין, רעננה
 • קופת חולים מכבי
 • קופת חולים לאומית
 • קופת חולים מאוחדת
 • שירותי בריאות כללית
 • משרד החוץ
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • עיריית תל אביב-יפו
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • שירותים וטרינריים
 • המועצה האזורית חוף אשקלון
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיה
 • רשות החברות הממשלתיות
 • מפעל הפיס
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המועצה האזורית אבו בסמה
 • עיריית א-טירה
 • עיריית עכו
 • נתיבי אילון בע"מ
 • משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • רשות הספנות והנמלים
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • משרד התיירות
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • עיריית ירושלים
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • משרד הפנים
 • תדמור
 • "משרד המדע והטכנולוגיה
 • עיריית מודיעין עילית
 • עיריית בני ברק
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • בנק ישראל
 • שירות התעסוקה
 • משרד התקשורת
 • המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

מילות מפתח

 • שכר עידוד
 • עובדי מדינה
 • השירות לאזרח
 • עובדים בכירים
 • יועצים חיצוניים
 • ניהול פרוייקטים
 • מדידה והערכה
 • גיוס עובדים
 • אוכלוסיות מוחלשות
 • ניגוד עניינים
 • מאזן המדינה
 • תיעוד רישום בהנהלת חשבונות
 • דוחות כספיים
 • גביית קנסות
 • גביית חובות
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • תקציב המדינה
 • תכנית רב שנתית
 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • תיקון ליקויים
 • המועצה הלאומית לכלכלה
 • מדריך התכנון הממשלתי
 • העלמת הכנסות
 • שומת מס
 • עבירות מס
 • שומה
 • הסדר כופר
 • חקירות מס
 • רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
 • הסדרי מס
 • הנחות
 • פגיעה בטוהר המידות
 • סיוע משפטי
 • מס רכוש
 • מערכת ממוחשבת
 • מערכת מידע
 • מאגרי מידע
 • אבטחת מידע
 • תחזוקה
 • רכש
 • קופות החולים
 • רשלנות רפואית
 • ניהול סיכונים
 • בירור משמעתי
 • טיפול בתלונות
 • בטיחות
 • תביעות נזיקין
 • ביטוח עצמי
 • רפואה מתגוננת
 • רופאים
 • סיעוד
 • אשפוז
 • מיטות אשפוז
 • גריאטריה שיקומית
 • דיור מוגן
 • מניעת מחלות
 • דיאליזה
 • השתלות איברים
 • המרכז להשתלות
 • מחסור ברופאים
 • מינויים
 • מוסדות מנהלים
 • ועדת הכספים
 • ביקורת פנים
 • יועצים משפטיים
 • הוועד הפועל
 • תחרות
 • פריפריה
 • הקצאת משאבים
 • קפיטציה
 • מחלות קשות
 • עבודה נוספת
 • מכסת שעות
 • שכר
 • סוראסקי
 • שיבא
 • פיקוח
 • דשנים כימיים
 • פסולת חקלאית
 • הדברה ודישון
 • הערכת מצב
 • היערכות למצבי חירום
 • קבלת החלטות
 • מדיניות
 • שליחים בחו"ל
 • שינויים ארגוניים
 • סיוע הומניטרי
 • חינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)
 • מוסדות תורניים
 • חינוך ממלכתי דתי
 • טיולי בתי ספר
 • תכניות חינוכיות
 • המגזר העסקי
 • בחינות בגרות
 • הפרטה
 • המגזר השלישי
 • מדיטציה
 • סיינטולוגיה
 • פיקוח פדגוגי
 • פרסומות
 • העשרה
 • ועדת היגוי
 • כח אדם
 • מכרזים
 • פערים חברתיים
 • רשויות מקומיות
 • תשתיות אינטרנט ומחשוב
 • מערך מחשוב
 • פערים דיגיטאליים
 • בתי ספר
 • שעות הוראה
 • מקצועות ליבה
 • תכנית לימודים
 • לימודי אנגלית
 • תכנית "מלמדים"
 • מוסדות החינוך
 • ועדת בדיקה
 • הכשרות
 • פיקוח ובקרה
 • המזכירות הפדגוגית
 • הכשרה
 • תפקידי הוראה
 • מקצועות לימוד
 • מקצועות בחירה
 • מענקים
 • תמיכה
 • חקלאים
 • הטבות מס
 • עובדים זרים
 • מיכון חקלאי
 • תעריפי המים
 • הנהלת בתי המשפט
 • אפוטרופוס
 • רפורמה
 • חסויים
 • בתי הדין השרעיים
 • נט-המשפט
 • ספקים
 • מחשוב
 • התקשרויות
 • נוער בסיכון
 • נוער מנותק
 • ילדים בסיכון
 • בקרה
 • דיור
 • סל הבריאות
 • תשלומי הורים
 • אוטיסטים
 • תכניות טיפוליות
 • סל שירותים
 • מעונות יום
 • הוסטלים
 • מחסור בכח אדם
 • הנתיב המהיר
 • כלי רכב
 • כביש אגרה
 • מתחם חנה וסע
 • אמנות בין-לאומיות
 • ימאים
 • חקירת תאונות
 • מעגנות
 • שדה תעופה
 • תכנית אסטרטגית
 • תיירות
 • הסכמי תעופה בילטרליים
 • מלונאות
 • הכשרה מקצועית
 • מבנה ארגוני
 • דירקטוריון
 • תמחור
 • קורסים
 • חינוך חרדי
 • תעסוקה
 • קצבאות
 • שילוב חרדים
 • לימודים אקדמיים
 • שירות צבאי
 • ועדת המכרזים
 • טובין
 • תוצרת הארץ
 • עדיפות לתעשיות ישראליות (כחול-לבן)
 • חקיקה
 • ייבוא
 • רכש גומלין
 • מאגר נתונים
 • הבטחת הכנסה
 • השמה
 • הפקות מקור
 • תוכן שיווקי
 • עיצומים כספיים
 • שידורי טלויזיה
 • שירותי תקשורת
 • טכנולוגיה
 • טיפול בתקלות
 • תכניות עבודה
 • הפרת רישיונות
 • התנתקות משירות
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • החברה הממשלתית לתיירות
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד הפנים
 • משרד המשפטים
 • הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • משרד האוצר
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • רשות הנמלים והרכבות
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • רכבת ישראל בע"מ
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • אוניברסיטת בר אילן
 • אוניברסיטת תל אביב
 • המכללה האקדמית עמק יזרעאל בע"מ
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • ערים, חברה לפיתוח עירוני בע"מ
 • משרד הבינוי והשיכון
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
 • החברה לפיתוח אדמונד בנימין דה רוטשילד קיסריה בע"מ
 • רשות המיסים בישראל
 • רשות השידור הישראלי
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • רשות ניירות ערך
 • בנק ישראל

מילות מפתח

 • התקשרויות
 • יועצים חיצוניים
 • עובדים בכירים
 • ביקורת פנים
 • ועד מנהל
 • פיקוח ובקרה
 • מעילה בכספים
 • ארגון עובדים
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • ועדת המכרזים
 • תשתיות
 • מתקני התפלה
 • מקרקעין
 • דוחות כספיים
 • דמי חכירה
 • פרוייקטים
 • נכסים
 • דיבידנד
 • ייעוד רווחים
 • הסדרי פרישה
 • הסכמי עבודה
 • עבירות משמעת
 • בטיחות
 • חקירת תאונות
 • תכניות עבודה
 • רישיון נהיגה
 • שיפוט משמעתי
 • ניגוד עניינים
 • הדרכה
 • פיקוח
 • דיני תעבורה
 • דין משמעתי
 • תכנית לימודים
 • תנאי העסקה
 • סגל אקדמי
 • עבודה נוספת
 • תפקידי הוראה
 • תכניות לימודים חוץ-תקציביות
 • אוכלוסיות ייעודיות
 • תואר אקדמי
 • שכר
 • משך כהונה
 • הפרטה
 • הפסד הכנסות
 • מתן תרומות
 • אזור תעשייה, פארק תעשייה
 • פערים חברתיים
 • הקלות במיסים
 • צדק חלוקתי
 • רפורמה
 • שינויים מבניים
 • נדל"ן
 • מכרזים
 • רכש
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf