facebook

יום הזיכרון לראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, י"ב בחשוון התשפ"ב

עשרים ושש שנים חלפו מאז שלוש היריות שגדעו את חייו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז״ל. היום הזה הוא הזדמנות לשיח בסוגיות כמו חופש הביטוי, סבלנות וסובלנות, ראיית האחר, סולידריות ואחדות

 

בנימה של תקווה נחתום בציטוט מרגש של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז״ל:

 


 

"ביטחון איננו רק הטנק, המטוס וספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי אף קודם כול, האדם – האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח. וביטחון הוא גם התקווה של האדם."

 

יצחק רבין | 1995


                   מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור וישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור