facebook

אליעזר גולדברג

מבקר המדינה בשנים 2005-1998

אליעזר גולדברג נולד בשנת 1931 בירושלים. בשנת 1949 סיים את לימודיו התיכוניים בגימנסיה העברית רחביה בירושלים, ובשנים 1955-1952 למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. גולדברג התמחה בלשכתו של נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים צבי עלי בקר, ובשנת 1957 קיבל רישיון עורך דין. בשנים 1960-1957 שימש עורך דין במשרד עורך הדין פ' רבינוביץ', ולאחר מכן עבד במשרד עורכי הדין הילר וא' דורי עד מאי 1964.

 

תפקידי שיפוט

בשנים 1965-1964 כיהן כשופט תעבורה.

בשנים 1974-1965 כיהן כשופט בבית המשפט העירוני וכשופט בבית משפט השלום בירושלים.

באוגוסט 1974 התמנה לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים.

במאי 1982 התמנה לסגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים.

במרץ 1983 התמנה לשופט בפועל בבית המשפט העליון.

באפריל 1984 התמנה לשופט בבית המשפט העליון.

 

תפקידים ציבוריים נוספים

שימש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים עשרה.

היה חבר בוועדה לסדר הדין הפלילי ואחר כך יו"ר הוועדה; כיהן כחבר בוועדת שמגר, ועדת חקירה לאירועי מערת המכפלה; היה חבר בוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין העילות למשפט חוזר; היה יו"ר הוועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין.

 

ב-26 במאי 1998 נבחר אליעזר גולדברג על ידי הכנסת למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לתקופה של שבע שנים, והוא כיהן בתפקיד מ-5 ביולי 1998 עד 4 ביולי 2005.

 

פעילות ציבורית וגילויי הערכה לאחר כהונתו

בשנת 2006 קיבל אליעזר גולדברג אות הוקרה מטעם התנועה לאיכות השלטון על פועלו בתחום המשפט.

בשנים 2013-2008 כיהן כנציב תלונות הציבור על שופטים. בד בבד הרצה במכללת ספיר בקורס בנושא ביקורת על מוסדות המדינה.

בשנת 2018 מונה ליו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה.


אליעזר גולדברג נפטר ב-11 במרץ 2022.