facebook

מבקרי המדינה לדורותיהם

 • מתניהו אנגלמן


  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל

   
 • יוסף חיים שפירא


  מבקר המדינה בשנים 2012-2019

   
 • מיכה לינדנשטראוס


  מבקר המדינה בשנים 2012-2005

   
 • אליעזר גולדברג


  מבקר המדינה בשנים 2005-1998

   
 • מרים בן פורת


  מבקרת המדינה בשנים 1998-1988

   
 • יעקב מלץ


  מבקר המדינה בשנים 1988-1987

   
 • יצחק טוניק


  מבקר המדינה בשנים 1987-1982

   
 • יצחק ארנסט נבנצל


  מבקר המדינה בשנים 1981-1961

   
 • זיגפריד מוזס


  מבקר המדינה בשנים 1961-1949