facebook

הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד ממונה ביטחון ארצי - מנהל/ת אגף ביטחון ובטיחות

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
30/01/2022 00:00
סוג משרה:
ועדת איתור
יחידה מפרסמת:
אגף משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
ממונה ביטחון ארצי - מנהל/ת אגף ביטחון ובטיחות
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

תיאור המכרז

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מר מתניהו אנגלמן (רו"ח), מינה ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד ממונה ביטחון ארצי - מנהל/ת אגף ביטחון ובטיחות. בראש הוועדה עומד מנכ"ל המשרד - מר ישי וקנין, וחברים בה מר אמיר גנאור - סמנכ"ל הון אנושי ומינהל, תא"ל (מיל') נתי כהן, מר עידו שליט, ד"ר שלומית גלר. נציגים נוספים הם נציגי גופי הביטחון כקבוע בחוק (להלן- הגורמים המוסמכים) וגב' רחל דולן (נציגת הוועדים - משקיפה).

המשרה

שם המשרה: ממונה ביטחון ארצי - מנהל/ת אגף ביטחון ובטיחות

מתח הדרגות: 43 - 44 בדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה

כפיפות: כפיפות מינהלית לסמנכ"ל הון אנושי ומינהל

מקום העבודה: תל אביב (מנהל/ת האגף יידרש/תידרש לעבוד בחלק מימי השבוע בלשכות המשרד השונות)

תיאור התפקיד

מנהל/ת אגף הביטחון והבטיחות, כחלק מחטיבת ההון האנושי והמינהל, בעל/ת הסמכות הניהולית והמקצועית באגף הביטחון ונושא/ת באחריות לנעשה בו; מסייע/ת ליחידות המשרד בעבודתן; שותף/ה בעיצוב של התרבות הארגונית, ערכי היסוד, הנורמות וכללי האתיקה בארגון.

מנהל/ת האגף משמש/ת ממונה ביטחון ארצי, כהגדרת "ממונה ביטחון" בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], ובחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק להסדרת הביטחון); אחראי/ת לעבודת ממוני/ות הביטחון הלשכתיים ולעבודת יחידות האבטחה; מקיים/ת פיקוח ומעקב פנימיים כדי להבטיח שהמשרד פועל לפי נוהלי הביטחון בהתאם לכל דין ועל פי הכללים, דרכי הבקרה הפנימית וסדרי הבידוק וההתאמה הביטחונית; אחראי/ת על אבטחת המידע והגנת הסייבר. בנושאים אלה תינתן למנהל/ת האגף הנחיה מקצועית בידי הגורמים המוסמכים (בכפוף לעצמאות משרד מבקר המדינה ועקרון אי התלות).

מנהל/ת האגף משמש/ת ממונה בטיחות משרדי ואחראי/ת לייעץ בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות; לסייע לעובדים בכל עניין הנוגע לבטיחות (ובכלל זה לגהות, להנדסת אנוש ולבריאות התעסוקתית של העובדים) ולהגביר את המודעות בנושאים אלו.

תחומי אחריות נוספים

 1. ניהול ההון האנושי באגף, פיתוחו וטיפוחו, ובכלל זה חניכתו, הכשרתו והערכת ביצועיו.

 2. ניהול התקציב המיועד לכלל הנושאים שבאחריות האגף.

 3. גיבוש והסדרת נוהלי העבודה ותהליכי העבודה בתחומים המקצועיים שבאחריותו/ה.

 4. הדרכה והטמעה בנושאים מקצועיים שבתחום אחריותו/ה בקרב עובדי המשרד.

 5. ניהול מערך הבקרה, המדידה וההערכה של תהליכי העבודה והתפוקות שבתחומי אחריותו/ה.

 6. תחומי אחריות נוספים ומטלות נוספות בהתאם להנחיות סמנכ"ל הון אנושי ומינהל.

דרישות סף

על המועמד/ת לעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף 4 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1988.

השכלה

בעל/ת השכלה אקדמית (תואר ראשון). יינתן יתרון לבעלי תואר שני.

תואר משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

הכשרות נדרשות (על המועמד לעמוד בתנאי ההכשרה במצטבר)

 1. בוגר/ת קורס פיקודי בצה"ל, במשטרת ישראל, בשירות הביטחון הכללי, בשירות בתי הסוהר, או ביחידת הממונה על מערכת הביטחון.

 2. בוגר/ת קורס קב"טים מונחי משטרה או מוסד ממלכתי אחר, בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים.

ניסיון (על המועמד לעמוד בתנאי הניסיון במצטבר, תיתכן חפיפה בשנות הניסיון בסעיפים 2-1)

 1. בעל/ת חמש שנות ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון, מתוך כלל הניסיון נדרש כי שלוש שנים יהיו במהלך חמש השנים שקדמו ליום פרסום המשרה.  

 2. בעל/ת ניסיון של שנתיים בתפקיד ניהולי כראש מערך האבטחה והביטחון במערכת ממלכתית, ציבורית או עסקית גדולה שמספר עובדיה גדול מ-150 ובניהול של לפחות חמישה  עובדים.

הכשרות וכישורים רצויים

הכשרות

 • הכשרה בתחומי אבטחת מידע וסייבר בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים.

ידע וניסיון מקצועי

היכרות והבנה של התחומים המקצועיים הרלוונטיים:

 • שמירה ואבטחה פיזית.

 • אבטחת אישים או מאוימים.

 • הגנה ואבטחת מידע, הגנה בסייבר.

 • התאמה ביטחונית.

 • יכולת ניתוח והבנה של מערכות טכנולוגיות ומיגון.

 • מצבי חירום.

 • בטיחות בעבודה וגהות מקצועית.


ידע וניסיון ניהולי

 • יכולת ניהול ועבודה מול הדרגים המוסמכים הבכירים בגופי הביטחון השונים.

 • יכולת ניהולית גבוהה מוכחת, כושר מנהיגות והנעה ויכולת להכוונת צוות עובדים ופיקוח עליו.

 • יכולת להוביל את האגף להשגת יעדיו וליישום תוכנית העבודה והחלטות של הנהלת המשרד. 

 • יכולת לעבודה עצמאית.

 • יכולת ייזום ותכנון, כושר ניתוח, יכולת קבלת החלטות ועבודה בתנאי לחץ.

 • יכולת לעבודת צוות, לשיתוף פעולה ולביזור סמכויות.

 • מוטיבציה למתן שירות בתחומי אחריות האגף. 

 • יכולת גבוהה לביצוע ולתכלול של עבודת מטה. 

 • יכולת ארגון והנחלת ידע ושיטות עבודה לעובדים.

 • יכולת למידה עצמאית לצד יכולת הדרכה, חניכה והעצמה.

 • יכולות גבוהות לניהול קונפליקטים, פתרון בעיות וניהול משא ומתן.

 • חשיבה חדשנית, גמישות ויצירתיות.

 • ראייה רוחבית של המערכת.

 • יחסי אנוש מעולים; תקשורת בין-אישית טובה, כושר ביטוי ויכולות תקשורתיות ברמה גבוהה.


הערות:

 1. המינוי דורש את אישור כשירותו/ה של המועמד/ת על ידי הקצין המוסמך בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.

 2. מועמד שיתקבל ללא ההכשרה הרצויה בתחום אבטחת המידע והסייבר יידרש להשלים את ההכשרה כתנאי לעמידה בתקופת הניסיון.

 3. המינוי מותנה בעמידת המועמד ברמת הסיווג הנדרשת לתפקיד זה בארגון ועל המועמד/ת לעמוד ברמת סיווג זו כתנאי לשיבוצו/ה בתפקיד.

 4. המינוי מותנה באישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית.

תנאי העסקה העיקריים

תנאי העסקה: המשרה הינה במתח דרגות 44-43 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה. 

תקופת ניסיון: תקופת ניסיון של שנתיים, שבה תיבחן מידת ההתאמה של העובד/ת לתפקיד.

רכב: המשרד יספק לעובד/ת רכב צמוד בשל הנסיעות הרבות הנדרשות במסגרת מילוי התפקיד.

במסגרת התפקיד תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות, והעבודה עשויה להיות כרוכה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

המשרד אינו מתחייב לתת סיוע כספי בדיור בשל מעבר למקום מגורים אחר לשם מילוי משרה על פי מכרז.

הנחיות להגשת מועמדות

 1. המעוניין\ת להגיש מועמדות למשרה ימלא\תמלא את ה"שאלון למועמד/ת לתפקיד ממונה ביטחון ארצי - מנהל/ת אגף ביטחון ובטיחות" באמצעות המחשב בלבד (טופס אלקטרוני) בהתאם להוראות המפורטות בשאלון, וישלח/תשלח אותו עם אסמכתאות נלוות בקבצים סרוקים בפורמט PDF לכתובת הדוא"ל vaadat_itur@mevaker.gov.il.

 2. יש לצרף לשאלון מסמכים אלה: קורות חיים, צילום ת.ז, תעודות ואישורים המעידים על השכלה (בעלי\ות תעודות מחוץ לארץ חייבים\ות להמציא תרגום נוטריוני מאושר של התעודות, וכן אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך), וכן אישורים בדבר עמידה בדרישות המשרה, הכשרה וניסיון קודם.

התאריך האחרון להגשת המועמדות: 30 בינואר 2022, כ"ח בשבט התשפ"ב

לקבל הבהרות ניתן לפנות למרכז הוועדה מר בני דודיאן, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בטלפון 02-6665108.