facebook

דוח שנתי 66ג לשנת 2015 ולחשבונות שנת הכספים 2014

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 966C-1-2016
תאריך פרסום 24/5/2016
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח שנתי 66ג לשנת 2015 ולחשבונות שנת הכספים 2014 כולל 53 פרקים העוסקים בביקורת במשרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות ממשלתיות, בתאגידים האזרחיים והביטחוניים ובצה"ל. משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת נרחבת בנושאים מגוונים, כלכליים וחברתיים, אשר להם השפעה מכרעת על מרבית האוכלוסייה ועל דמותה של מדינת ישראל, והוא מייחד לכך כוח אדם ומשאבים רבים. פרקים רבים בדוח שנתי זה עוסקים בנושאים אלה, הנוגעים לאיכות חייהם של האזרחים במדינה, שמירה על זכויותיהם והשירות שהם מקבלים מגורמי השלטון השונים.

שילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה

הנושא הראשון המובא בדוח שנתי זה הוא פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה. שיעורה של האוכלוסייה הערבית מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה הוא כחמישית, אולם עקב חסמים שונים, שיעור התעסוקה באוכלוסייה זו, איכות התעסוקה שלה והכנסתה ממנה נמוכים במידה ניכרת מאלה של האוכלוסייה היהודית, ושיעורי העוני בקרבה גדולים יותר. ממצאי הביקורת מלמדים שנוכח הקשיים ביישום התכניות הרב-שנתיות ובניצול תקציבן, ללא תכנית אסטרטגית ארוכת-טווח הפערים הגדולים הללו אינם צפויים להצטמצם דיים. ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הכלכלה
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • נציבות שרות המדינה
 • שירות התעסוקה
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • משרד האוצר
 • משרד הביטחון
 • משרד המשפטים
 • משרד החינוך
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד התרבות והספורט

מילות מפתח

 • שוויון
 • מעונות יום
 • הכשרה מקצועית
 • ייצוג הולם
 • תחבורה ציבורית
 • תכנית אסטרטגית
 • הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
 • רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
 • אירגוני פשיעה
 • נותני שירותי מטבע
 • אכיפה
 • שיתוף פעולה בין-ארגוני
 • חילוט
 • עמותות
 • מבחני תמיכה כמותיים
 • חוק יסודות בתקציב
 • ועדת תמיכות
 • נתמכים יחידים
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר
 • משרד הפנים
 • משרד ראש הממשלה
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • מפעלי ים המלח בע"מ
 • החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 • המכון הגיאולוגי
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד התיירות
 • ועדה ארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות
 • משרד החינוך
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד המשפטים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • הרשות למלחמה בסמים
 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • משרד הבריאות
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הכלכלה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • משרד הביטחון
 • משרד החוץ
 • משרד ההסברה והתפוצות
 • המשרד לנושאים אסטרטגיים
 • המשרד לביטחון פנים
 • המוסד לבטיחות ולגיהות
 • הרבנות הראשית לישראל
 • משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי
 • המשרד לקליטת עלייה
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • משרד הבינוי והשיכון
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • עיריית טבריה
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • נאמנות התיאטרון הלאומי "הבימה" אגודה הדדית בע"מ
 • משרד התרבות והספורט
 • הנאמן הציבורי - נאמנות התיאטרון הלאומי הבימה
 • מינהל התרבות והאומנות
 • חברת בניין הבימה בע"מ
 • המועצה הישראלית לתרבות ואומנות

מילות מפתח

 • תקשוב ממשלתי
 • מערכת סע"ר
 • ECM
 • ניהול מבוזר
 • ועדות מינויים
 • ועדת איתור
 • מכרזים
 • פטור ממכרז
 • ועדת בוחנים
 • דרישות סף
 • מינוי זמני
 • ארכיון המדינה
 • השירות הלאומי
 • גנזך המדינה
 • רשומות אלקטרוניות
 • רפורמה
 • רישיונות וזיכיונות
 • החלטות ממשלה
 • ים המלח
 • רכוש
 • נכסים בלתי מוחשיים
 • מזכירות הממשלה
 • בנימין נתניהו
 • נסיעות במימון שאינו ממשלתי
 • נסיעות לחו"ל
 • ניגוד עניינים
 • סמים / אלכוהול
 • אינטרנט
 • שכרות
 • הפעלת סוכנים קטינים
 • אלכוהול וסמים מזויפים
 • מכירה אסורה לקטינים
 • תאונות דרכים
 • ינשוף / בדיקת נשיפה
 • נהגים צעירים
 • ניהול פרוייקטים
 • תקציב
 • הערכת עלויות
 • מפת"ח
 • מתנדבים
 • ארגון ותקינה
 • ניידות משטרה
 • הכשרה מקצועית
 • הדרכה
 • המשמר האזרחי
 • בית חולים הדסה
 • הסכמי עבודה
 • גרעון
 • רפואה פרטית
 • מינוי מנכ"ל
 • מגדל אשפוז
 • קופות החולים
 • וועדות שיקום
 • הוסטלים
 • תלונות
 • יזמים פרטיים
 • פיקוח ובקרה
 • מפעל מוגן
 • כח אדם
 • בריאות הציבור
 • רשות לאומית למזון
 • בדיקות מעבדה
 • חיידקים
 • בתי חולים
 • חוק העונשין
 • ועדות להפסקת הריון
 • הפסקת הריון, הפלה, גרידה
 • הפסקות הריון לא חוקיות
 • חינוך מיני
 • בדיקות רפואיות
 • בדיקות פתולוגיות
 • דגימות
 • חומרים מסוכנים
 • היתר להחזקת רעלים
 • מיכל האמוניה
 • רדיולוגיה
 • דוברות
 • עיתונות ותקשורת
 • תקשורת זרה
 • יחסי ציבור
 • מיתוג
 • הסברה
 • BDS
 • תעמולה
 • אנטי-ישראלי
 • דה-לגיטימציה
 • בין-דתי
 • השתלמויות
 • עצמאות פדגוגית
 • מרכז פסג"ה
 • סקר שביעות רצון
 • הערכה מקצועית
 • מרצים
 • המגזר הבדואי
 • אכיפה
 • הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
 • ועדת גולדברג
 • מתווה פראוור
 • מכרז פנימיעבודה פרטית
 • איוש משרות
 • עבודה פרטית
 • משמעת
 • חקירות
 • מכרז פנימי
 • בטיחות בעבודה
 • תאונות עבודה
 • בריאות תעסוקתית
 • מחלות מקצוע
 • כשרות
 • שמיטה
 • פירות וירקות
 • הנהלת בתי המשפט
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • בתי הדין השרעיים
 • הנהלת בתי הדין הרבניים
 • בתי הדין הדרוזים
 • צו ירושה
 • עיזבונות
 • צוואה
 • בג"ץ קארשי
 • ועדת זמיר
 • נט המשפט
 • יהודה ושומרון
 • משמר בתי המשפט
 • רשויות מקומיות
 • מבחני תמיכה כמותיים
 • עולה חדש
 • מינויים
 • קליטה בקהילה
 • עודד פורר
 • תפקידים בכירים
 • תקנים
 • עבודה בלתי צמיתה
 • חברות פרטיות
 • היקף משרה שגוי
 • תמ"א 38
 • פריפריה
 • צדק חלוקתי
 • פינוי בינוי
 • מחירי הדיור
 • שכונות וותיקות
 • מורי דרך
 • מאגר ספקים
 • התקשרות עם ספקים
 • אירוח
 • מבקר פנימי
 • ביקורת פנים
 • סקר סיכונים
 • הקצאת משאבים
 • תקן כח אדם
 • דוחות ביקורת
 • תפקידים נוספים
 • ממשקי עבודה
 • תפקוד
 • הכינרת
 • תחזוקה
 • היתר
 • מזרקה
 • תכנית הבראה
 • אודליה פרידמן
 • רו"ח בועז גזית
 • חשב מלווה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • בנק ישראל
 • רשות ניירות ערך
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
 • מכון ויצמן למדע
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • משרד החינוך
 • מכללה אקדמית בית ברל
 • מועצה לחינוך ממלכתי דתי
 • משרד הביטחון
 • משרד התקשורת
 • הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • הרשות לשקום האסיר
 • עיריית ראשון לציון
 • משרד הבריאות
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • רותם תעשיות בע"מ
 • הקריה למחקר גרעיני בנגב (הקמ"ג)
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ
 • עיריית תל אביב-יפו
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד הבינוי והשיכון
 • רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

מילות מפתח

 • פיקוח על הבנקים
 • העלמת מס
 • ועדת באזל
 • חקיקת ה- FATCA
 • פעילות חוצה גבולות
 • חריגות שכר
 • חריגות מהתקציב
 • גירעון
 • קמפוס חדש
 • שיפוץ
 • ניגוד עניינים
 • העסקת קרובי משפחה
 • קרובי משפחה
 • המרכז הבינתחומי הרצליה
 • BOT
 • מכללת סמינר הקיבוצים
 • פיקוח אקדמיהבטחת איכות
 • הכוונת חיילים משוחררים
 • שכר לימוד
 • רפורמה
 • החלטות ממשלה
 • ועדת אריאב
 • ועדת עזיאזה
 • מחיקת חובות
 • טיפול בחובות
 • התיישנות
 • חייבים פוטנציאלים
 • חברות ארנק
 • עצירות חישוב
 • פיקוח
 • שידורי רדיו
 • אירועי התרמה וגיוס תרומות
 • סינדיקציה
 • לוח משדרים
 • הקוד האתי
 • אתיקה
 • עיצומים כספיים
 • פקודת הטלגרף
 • דוחות כספיים
 • תקציב
 • ועדת המכרזים
 • מבקר פנימי
 • מאגר מועמדים
 • פרוטוקול
 • מינוי בפועל
 • הרכב חסר
 • פטור ממכרז
 • מינהל תקין
 • מינויים
 • מכרזים
 • יועץ ארגוני
 • תכנית עבודה
 • אכיפה משטרתית
 • שימוש חורג
 • תיאום בין כוחות
 • אכיפה
 • צווי פינוי והריסה
 • שיתוף פעולה בין רשויות
 • גניבת חול
 • ועדת הבחירות המרכזית
 • ועדת קלפי
 • גיוס עובדים
 • אנשים עם מוגבלות
 • מגזר המיעוטים
 • שכר
 • קלפיות נגישות
 • העדפת מקורבים
 • הערכת עובדים
 • מובטלים
 • דירקטוריון
 • יועצים
 • מוניטין
 • חלוקת רווחים
 • ממשל תאגידי
 • התקשרויות
 • כפר שלם
 • הנהלה
 • מעקב ובקרה
word
pdf