facebook

הליך הגישור בנציבות תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור מזמין אתכם ללמוד על הליך הגישור בבירור תלונות

​ניסיון רב שנים שהצטבר בנציבות תלונות הציבור מלמד כי אחת הדרכים האפקטיביות לטפל בתלונות מן הציבור על רשויות השלטון היא באמצעות הליך הגישור.

ההליך מתבצע חינם אין כסף, על ידי עובד נציבות הציבור שעבר הכשרה כמגשר - זאת, במטרה לסייע לצדדים ליישב את המחלוקת ביניהם במהירות וביעילות.

הליך הגישור מתקיים רק במקרים מתאימים ולאחר קבלת הסכמות הצדדים. על הליך הגישור חלים כללי סודיות וחיסיון.

מפגשי הגישור מתקיימים במשרדי הנציבות ברחבי הארץ. במקרים מתאימים מתקיימים גישורים מקוונים.

דוגמאות לנושאי תלונות שטופלו בנציבות בדרך של גישור:

  • יחסי עבודה

  • התנהגות עובדי ציבור

  • הסרת מפגעים ומטרדים

 

מידע נוסף:

עלון מידע - גישור בנציבות תלונות הציבור

דרכי פנייה לנציבות תלונות הציבור