facebook

מבקר המדינה אנגלמן בוועידת התחבורה ביום שני ה-22.11.21: "אנחנו בודקים את התנהלות הקמת הרכבת הקלה בתל אביב וגוש דן"

הדגיש: "מדובר בפרויקט עתיר השקעה. נסתכל גם בראי האזרח -  האם תוך כדי העבודות טיפלו בבעלי העסקים ובאזרחים שנפגעו"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום (שני, 22.11.21) בוועידת התחבורה של ידיעות אחרונות ו ynet וסיפר על הביקורת שמשרדו עושה בימים אלו בנושאי התחבורה הציבורית: "אנחנו בודקים עכשיו את פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב במגוון היבטים: תכנון מול ביצוע בלוחות הזמנים, תקציב ותכולה, תכנון התחבורה הציבורית שתהיה מסונכרנת לזמני הרכבת הקלה. העניין החברתי חשוב לי מאוד ונבדוק האם תוך כדי העבודות מטפלים בבעלי עסקים ואזרחים שנפגעים?"

המבקר הוסיף: "פרסמנו דוח ביקורת בעניין הנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות, ובדקנו גם את השימוש ברב קו עם הצפנת פרטי האזרחים, בטיחות כלי רכב כבדים ובטיחות בדרכים במגזר הערבי. 

יש עתירה לבגץ למנוע מאיתנו להחיל ביקורת על חברות התחבורה הציבורית ויש התנגדות שלהן ולהפתעתי גם של משרד התחבורה לביקורת שלנו. האינטרס הציבורי הוא שגופים שמקבלים כ- 10 מיליארדי שקלים מהמדינה ומהציבור בשנה, תוך עלייה משמעותית בתמיכה הממשלתית, ומשרתים מיליוני אזרחים יהיו מבוקרים. מדובר בלקוחות שבויים. משתמשי התחבורה הציבורית אינם יכולים לבחור מפעיל כרצונם. נושא התחבורה הציבורית הוא מרכזי בעבודתנו בהמשך לתפיסתי על יעודה החברתי של ביקורת המדינה – להיות פה, עין ואוזן בפרט לאוכלוסיות שקולן לא תמיד נשמע. יש חשיבות רבה שנמשיך לברר את עשרות התלונות שאנו מקבלים בשנה על פעילות התחבורה הציבורית."

בהקשר של המזג האוויר החורפי המבקר הזכיר את הדוח שפרסם לגבי המסילה הרביעית באיילון: "השקיעו מיליארדים במסילה הרביעית אבל תחילת עבודות התשתית מעלה הסיכון המשמעותי להצפה ועד היום לא יושם פתרון ניקוז.

בעניין צמצום הנסועה הפרטית אמר המבקר "היעד לצמצום הנסועה הפרטית שנכלל בהחלטת הממשלה משנת 2015 היה 20%. בפועל - הנסועה הפרטית עלתה מ-42 מיליארד ק"מ בשנת 2015 לכ-50 מיליארד ק"מ בשנת 2019 .לצד הטלת מס הגודש – חייבים לקדם תשתיות תחבורה ציבורית לטובת אזרחי מדינת ישראל. אחרת – נמשיך לבלות שעות על שעות בפקקים".