facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן השתתף השבוע בכנס ארגון האומבודסמנים הבינלאומי - אזור אירופה (IOI Europe)

המבקר אנגלמן בכנס ארגון האומבודסמנים הבינלאומי: כך מקלה נציבות תלונות הציבור על הפונים אליה לממש את זכויותיהם (27.5.22)

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, סיפר לעמיתיו בכנס שנערך ביוון על פעולות ההסברה שעורכת הנציבות - ובהן פרויקט "הנציבות בקהילה" 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, ומנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן חיים, השתתפו השבוע בכנס ארגון האומבודסמנים הבינלאומי - אזור אירופה (IOI Europe). 

הכנס, שנפתח תחת הכותרת "נציבי תלונות הציבור נטענים מחדש: סמכויות וביצוע בעידן הפוסט-מודרני", נערך ביוון.

המבקר אנגלמן ייצג את ישראל במושב שעסק בהנגשת שירותי הנציבות לאוכלוסיות שונות, וסיפר על הדרכים המגוונות שבהן מקלה נציבות תלונות הציבור על הפונים אליה במימוש זכויותיהם - ובפרט פונים המשתייכים לפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. 

המבקר אנגלמן סיפר לבאי הכנס על כך שהנציבות הקימה לשכות קבלת קהל אזוריות ברחבי הארץ, מעסיקה עובדים דוברי שפות שונות ובעלי רקע רב תרבותי ועורכת פעולות הסברה בקרב אוכלוסיות מגוונות. כך, למשל, במסגרת פרויקט "הנציבות בקהילה" מגיעים עובדי הנציבות לארגונים חברתיים העוסקים במיצוי זכויות, מסבירים למתנדבים על סמכויות הנציבות ואוספים תלונות במטרה לסייע לפונים. 

בכנס חתם המבקר ונציב התלונות אנגלמן על מזכר הבנות עם נציב תלונות הציבור  הבריטי לשיתוף הדדי של הידע והניסיון בבירור התלונות, ולשיתוף בפרקטיקות בירור תלונות מועדפות במטרה להמשיך ולשפר את השירות הציבורי.

בכנס נשאו דברים גם יו"ר הפרלמנט היווני, שר הפנים של יוון והאומבודסמן של יוון שמכהן כנשיא ארגון האומבודסמנים הבינלאומי - אזור אירופה.