facebook

טופס הגשת תלונה בשפות השונות

תלונה או פנייה:

תלונה על פגיעה אישית מגוף ציבורי

הגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור המבררת תלונות של מי שנפגע אישית מגוף ציבורי.

לא ניתן להגיש תלונה על אנשים או על גופים פרטיים או מסחריים.

פנייה לשם מסירת מידע לביקורת המדינה

מסירת מידע על גוף ציבורי, שיכול לסייע ליחידות ביקורת המדינה בעבודה השוטפת.

מוסר המידע אינו חייב להזדהות.

 

טופס הגשת תלונה בעברית​טופס הגשת תלונה בעברית​​
טופס הגשת תלונה בערבית​تقديم شكوى للمسؤول عن شكاوى الجمهور
טופס הגשת תלונה באנגלית​Complaint Form​
טופס הגשת תלונה ברוסית​​Форма жалобы