facebook

הודעה על חופשה מרוכזת

לשכות משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות בחג הסוכות מיום ראשון 13.10.19 עד שני 21.10.19

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הסוכות התש"פ, מיום ראשון 13.10.19 עד שני 21.10.19 (ועד בכלל).


במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית:

בירושלים:                  050-6232880

בתל אביב:                 050-6232662

בחיפה:                      050-6232870
           
נציבות תלונות הציבור - במקרים דחופים הנוגעים לטיפול בתלונות הציבור ניתן יהיה להתקשר אל הפלאפון: 050-6232669 בין השעות 9.00 - 12.00.