facebook

דוח ביקורת מיוחד: טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 007-2017
תאריך פרסום 01/10/2017
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

מהפכת ההזדקנות היא מהמהפכות המשמעותיות ביותר של העידן הנוכחי, והזדקנות האוכלוסייה מציבה אתגרים משמעותיים לאנושות כולה בתחומים רבים ומגוונים. בעניין זה ציין השופט אליקים רובינשטיין, בצדק רב, כי "העלייה בתוחלת החיים היא כמובן מבורכת כשלעצמה; אותו 'בן ששים לזקנה' שבמסכת אבות במשנה (ה', כ"א) אינו מייצג עוד את גיל הזקנה האופייני, ואף לא גילאים גבוהים יותר". הנתונים מעוררי השתאות ומדברים בעד עצמם: בין השנים 1950 ל-2010 תוחלת החיים הממוצעת של אוכלוסיית העולם עלתה מ-46 שנים ל-68 שנים, והיא צפויה לעלות לכ-80 שנים עד סוף המאה הנוכחית; ובשנת 2050 - לראשונה בהיסטוריה האנושית - יהיו יותר אנשים בני 60 ומעלה מאשר ילדים.

הקִדמה וההתפתחות הרפואית, המדעית והטכנולוגית הביאו לעלייה ניכרת בתוחלת החיים. ואולם לצד הברכה הרבה שיש בכך, הזדקנות האוכלוסייה מציבה לפתחנו אתגר ממשי הקשור לשמירה על זכויותיהם הבסיסיות של הקשישים, ומעל הכול זכותם להזדקן בכבוד אנושי. ידועה האִמרה - "כולם רוצים אריכות ימים, אבל איש אינו רוצה להזדקן". ועדה של האו"ם קבעה כי מדי בשנה בשנה, ב-1 באוקטו...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד האוצר
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • שירותי בריאות כללית

מילות מפתח

 • עובדים סוציאליים
 • ביטוח סיעודי
 • קשישים סיעודיים
 • תשושי נפש
 • גמלת סיעוד
 • חברות סיעוד
 • מטפלות זרות / מטפלים זרים
 • מרכזי יום לקשיש
word
pdf