facebook

סיפורה של תלונה: החזר הוצאות נסיעה לנכה צה"ל (17.11.22)

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור קיבל נכה צה"ל החזר הוצאות נסיעה לוועדה רפואית, ונקבע הליך סדור לתשלום החזרי הוצאות נסיעה לטובת כל נכי צה"ל

האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון זימן את המתלונן, תושב ירושלים שהוכר כנכה צה"ל, לוועדה רפואית בעיר המרוחקת מביתו לצורך קביעת אחוזי נכות.

המתלונן קרא באתר המרשתת (אינטרנט) של אגף השיקום שמי שמוזמן לוועדה רפואית המרוחקת למעלה מ- 40 ק"מ מהמחוז שאליו הוא משויך זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ופנה בהתאם לאגף השיקום בבקשה לקבל החזר הוצאות נסיעה בסך 86 ש"ח. 

אף שהמתלונן הציג בפני אגף השיקום את פרסומו בנושא, בקשתו נדחתה בנימוק שאין החזר נסיעות עבור ועדות רפואיות. פניה למחלקת פניות הציבור של אגף השיקום לא הועילה ולכן הוא פנה לנציבות תלונות הציבור.

בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור נערכה בדיקה מקיפה של נושא החזרי הנסיעות באגף השיקום. בקשת המתלונן להחזר נסיעות אושרה והוא קיבל את ההחזר המגיע לו. 

יתר על כן בעקבות בירור התלונה נקבע הליך סדור לבחינת בקשות להחזרי נסיעות לוועדות רפואיות שנועד לפשט את התהליך ולהפכו לקצר ומהיר לטובת הציבור הזקוק לשירותי אגף השיקום.

אגף השיקום התנצל על נסיבות המקרה ועל עוגמת הנפש שנגרמה למתלונן.

המתלונן אישר כי קיבל את החזר הנסיעות והודה מקרב לב לנציבות: 


"צפיתי בתלוש תגמול נכים של חודש אוקטובר ואכן יועבר סכום של 86 שח עבור הוצאות הנסיעה עליהן התלוננתי.. (שולח לך העתק) ---- 

רק שתביני שפניתי אליכם כי קיבלתי מהם תשובות שליליות ולא הצדיקו את טענותיי למרות שהוכחתי להם.. ואני האדם הפשוט הבנתי שנעשה לי עוול ופניתי אליכם, רק שתביני כמה אחרים יש כמוני שלא יודעים לדרוש את זכויותיהם ומוותרים מראש למערכת קשה של שיקום נכים שאמורים לעזור לנו ולא להקשות, והייתי שמח שגוף שאמון על הביקורת על המשרדים הממשלתיים יזעזע אותם על עוולות כאלה ואחרות. מודה לך על הכל ----, שנשמע בשורות טובות"