facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שרת התחבורה (25.4.22)

מבקר המדינה אנגלמן: "למשרד התחבורה קיימת חשיבות מיוחדת לאזרחי ישראל במישורים רבים הכוללים פיתוח תשתיות, ובפרט התחבורה הציבורית

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, נפגש עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי, במסגרת מפגשים שמקיים עם שרי הממשלה ה- 36. בפגישה הציג המבקר לשרה את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד התחבורה לשנים הקרובות. 

מבקר המדינה אנגלמן: "למשרד התחבורה קיימת חשיבות מיוחדת לאזרחי ישראל במישורים רבים הכוללים פיתוח תשתיות, ובפרט התחבורה הציבורית. משרד מבקר המדינה רואה חשיבות גדולה בכך ובטוחני ששרת התחבורה תוביל גם ליישום המלצות דוחות המבקר בנושאים אלו".

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: "דוחות ביקורת המדינה הם מקור חשוב לשיפור וטיוב של עבודתנו במשרד התחבורה ואני רואה חשיבות גדולה בשיתוף הפעולה עם המבקר ומשרדו. במקביל ליישום מסקנות ביקורת שנעשתה, אני בטוחה כי המבקר יבחן את המצב החמור בבניית היכולות של המשרד, המחסור העצום בכוח אדם הנדרש לעמידה במשימות ההולכות וגדלות של המשרד, ואת היעדר השיטתיות והחשיבה ארוכת הטווח שקיבלנו לידינו. כל אלה יסייעו לנו בעבודה הקשה שלנו במשרד התחבורה כדי לעמוד במשימות וביעדים הלאומיים הקריטיים שלנו בשנים הקרובות כדי להוציא את מדינת ישראל מהפקק".