facebook

דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ שהתקיימו במרץ 2018

סוג הפרסום בחירות מקדימות (פריימריז)
מספר קטלוגי 18-207
תאריך פרסום 23/1/2019
מספר ISSN 0793-1948
word
pdf