facebook

סגירת לשכת נציבות תלונות הציבור בלוד לקבלת קהל ביום שני ה- 20/7/20

ביום שני, ה-20.7.2020 לא תתקיים קבלת קהל בלשכת נציבות תלונות הציבור בלוד

​ביום שני, ה-20.7.2020 לא תתקיים קבלת קהל בלשכת נציבות תלונות הציבור בלוד.

באפשרותכם לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר.

לחלופין, ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת: Lod@mevaker.gov.il

הלשכה תשוב לפעול ביום שלישי, ה-21.7.2020.

עמכם הסליחה.