לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות במפלגות לתפקיד חבר הכנסת העשרים וארבע ; דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות "הבית היהודי" ו"העבודה"

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

תקציר

להלן הקישורים לדוחות הפרטניים על תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים: קישורים רלוונטים