facebook

ביקור מבקר המדינה בפיקוד הדרום

במהלך הביקור עמד המבקר על חשיבות עריכת ביקורת המדינה בהלימה לסיכונים ולאיומים האסטרטגיים העומדים לפתחו של צה"ל

​מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, ערך ביקור מקצועי (12.8.20) בפיקוד הדרום. זאת, במסגרת תפיסת המבקר כי ביקורת אפקטיבית מבוססת גם על סיורים בשטח. הביקור נערך בליווי מפקד פיקוד הדרום, אלוף הרצי הלוי ומפקד אוגדת עזה, תא"ל נמרוד אלוני ובהשתתפות מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, יוסי ביינהורן, ומנהלת האגף לביקורת צה"ל במשרד המבקר, שירה פחטר-ארד. 

במסגרת הביקור סייר המבקר בגזרת הפיקוד ובגבול רצועת עזה וכן קיבל סקירה לגבי פעילות פיקוד הדרום, האתגרים איתם מתמודד הפיקוד והמענה המבצעי הניתן להם - לרבות בכל הנוגע לאיום המנהרות ולאיום בלוני התבערה. במהלך הביקור עמד המבקר על חשיבות עריכת ביקורת המדינה בהלימה לסיכונים ולאיומים האסטרטגיים העומדים לפתחו של צה"ל והוסיף כי ערכה המוסף של ביקורת המדינה בא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות ביצוע ביקורות מערכתיות הצופות פני עתיד. עוד ציין המבקר כי לשם הגברת אפקטיביות הביקורת, ניתן דגש על עריכת ביקורות מעקב הבוחנות את אופן תיקון הליקויים שאותרו בביקורות קודמות. 

בסיום הביקור הודה המבקר למפקד פיקוד הדרום ולאנשיו על האירוח ועל הסקירה המקיפה של פעילות הפיקוד.  כמו כן, הביע את הערכתו למפקדי וחיילי פיקוד דרום על התמודדותם היום-יומית באתגר גזרת רצועת עזה.


20200812_102111.jpg
20200812_102109.jpg
20200812_102534.jpg
20200812_102328.jpg