facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
15/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאחראית על תכנון וביצוע משימות הנדסיות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית בשנת הלימודים השלישית לתואר ראשון או סטודנטים לתואר שני באחד המקצועות הבאים: אדריכלות או הנדסת בנין לעבודה מאתגרת ומגוונת בחברה נעימה.

העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הניהול של תכנון וביצוע משימות הנדסיות מטעם המשרד, הן בתחומים מקצועיים והן בעבודה משרדית שוטפת.

כישורים נדרשים: ידע בקריאת תכניות ובמושגים מקצועיים בתחום התכנון והבניה, הכרה של תוכנות מחשב; אוטוקאד ותוכנות אופיס (וורד, אקסל, פאוור פוינט), יכולת ברמה אקדמית לקריאה ועיבוד של מסמכים, נתונים ומידע, יכולת התבטאות טובה בעברית בכתב ובעל פה, אמינות, חריצות, סדר ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, ת"א.

על המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון וקורות חיים. מועמד/ת שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמד/ת שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שיעמדו בקריטריונים כמפורט להלן:

  1. הישגים אקדמאים
  2. נסיון בביצוע משימות הכרוכות בעיבוד נתונים ומידע
  3. שליטה בתוכנות מחשב

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 15.10.2020  למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית ליח' תכנון וביצוע משימות הנדסיות לשכת תל אביב".​