facebook

סיור מבקר המדינה בבית משפט השלום בירושלים

חלק מהסיור הוקדש לבחינת תנאי החזקתם של עצורים בבית המשפט בעקבות דוח מערכתי בתחום המעצרים שפרסם מבקר המדינה בחודש מאי האחרון

ב- 7.9.20 סייר מבקר המדינה בבית משפט השלום בירושלים. לאחר שמנהל בתי המשפט, ד"ר יגאל מרזל וכבוד נשיא בית המשפט - השופט אביטל חן פגשו את המבקר בכניסה לבית המשפט, הציג כבוד הנשיא למבקר את כלל פעילות בית המשפט ואת המבנה בעל היסטוריה רבת שנים בתוכו הוא יושב. הסיור כלל, בין היתר, תצפית מגג המבנה על כל אזור "מגרש הרוסים".

חלק מהסיור הוקדש לבחינת תנאי החזקתם של עצורים בבית המשפט, בעקבות דוח מערכתי בתחום המעצרים שפרסם המבקר בחודש מאי האחרון. המבקר ביקר במתקני המעצר בבית המשפט, בחצר בה מתוכננת הצבת מבנה מעצר חדש וצפה בדיוני מעצרים.

עוד צפה המבקר בדיון בבית המשפט הקהילתי וקיבל סקירה עליו ועל מאפייניו הייחודיים. כן הוצג למבקר תהליך קליטת הקהל והטיפול בו במזכירויות בית המשפט.

1-shalom.jpg
3-Shalom.jpg
2.jpg