facebook

מבקר המדינה בוועידת "האנשים של המדינה" - ידיעות אחרונות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "נפרסם בקרוב דוח ביקורת על הטיפול הממשלתי באלימות בין בני זוג. אנחנו חייבים את זה למיכל, לשירה, לדיאנה ולמאות נשים שנפגעו מאלימות מבני זוג. תפקידנו להיות העין והאוזן שלהן"

 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, הודיע היום (ב'), 22 בפברואר 2021, כי משרדו  יפרסם בקרוב דוח ביקורת על הטיפול הממשלתי באלימות בין בני זוג. "אנחנו חייבים את זה למיכל, לשירה, לדיאנה ולמאות נשים שנפגעו מאלימות מבני זוג. תפקידנו להיות העין והאוזן שלהן", אמר המבקר.

את הדברים אמר המבקר בוועידת "האנשים של המדינה" של ידיעות אחרונות.

עוד עדכן המבקר כי היום יגיש לכנסת את דוח הביקורת על ועדת הבחירות המרכזית, בו נבדקו סוגיות שעוסקות במערכות המידע של ועדת הבחירות וההגנה על המערכות הללו מפני תקיפות סייבר. "היום אנו משלימים דוח מקיף לאחר 3 מערכות הבחירות שהתקיימו בעניין מערכות המידע והערכות ועדת הבחירות בנושא מוגנות בפני התקפות סייבר. דוח זה הינו תולדה של אמוץ גישות חדשניות בביקורת המדינה ושילוב ביקורות סייבר ומערכות מידע בעבודת הביקורת", אמר המבקר. הדוח צפוי להתפרסם לציבור לאחר השלמת הליכי חיסיון כנדרש.