facebook

דוח שנתי 67א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 967A-2016
תאריך פרסום 01/11/2016
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח מבקר המדינה השנתי 67א, המונח על שולחן הכנסת, הוא החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לשנת 2016. עיקר הביקורת בו עוסקת בתחומי הכלכלה והתשתית, אשר להם השפעה רבה על חיי היום יום של אזרחי המדינה ועל פיתוח המשק בשנים הבאות. דוח זה משקף את הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו במשרד מבקר המדינה: ביקורת בזמן אמת, פרסום שמות והטלת אחריות אישית, ומעקב אחר תיקון הליקויים. מדיניות זו, וכן עבודתם המאומצת של עובדי משרד מבקר המדינה, מסייעות בביצוע תהליכי בדיקה וביקורת בצורה יסודית, מקצועית והוגנת ובפרסומם של דוחות ביקורת ברורים, אפקטיביים ורלוונטיים, אשר מאפשרים להבין וליישם את מסקנותיהם בטווח רחב של פעילויות ואירועים.

1. פרקים משמעותיים בדוח עוסקים במאבק בתאונות הדרכים. תאונות הדרכים הפכו למכת מדינה, ומספר רב של רשויות מטפלות בנושא זה בהיבטים שונים. מקום המדינה ועד היום נהרגו בתאונות דרכים בישראל יותר מ-32,000 בני אדם. בשנת 2015 נהרגו בכבישי המדינה 356 בני אדם, וגם בשנת 2016 יש עלייה של מספר ההרוגים בתאונות הדרכים. משרד מבקר המדינה שם דגש במהל...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה

מילות מפתח

 • שירות הביטחון הכללי
 • מערכת ממוחשבת
 • תשתיות אינטרנט ומחשוב
 • אבטחת מידע
 • קיברנטי
 • סייבר
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים בע"מ
 • רשות העתיקות
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים

מילות מפתח

 • עיר דוד
 • גן לאומי
 • זכויות מקרקעין
 • העיר העתיקה
 • אתרים תיירותיים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים בע"מ
 • רשות העתיקות
 • עיריית ירושלים
 • הקרן למורשת הכותל המערבי

מילות מפתח

 • גירעון
 • העסקת יועצים
 • אתרים ארכיאולוגים
 • ניגוד עניינים
 • בית כנסת החורבה
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • יד ושם, רשות הזכרון לשואה ולגבורה
 • משרד האוצר
 • החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד התרבות והספורט
 • מוזיאון ישראל
 • חברת מוזיאון תל אביב-יפו לאומנות
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד הכלכלה
 • המוסד לביטוח לאומי
 • רשות המיסים בישראל
 • בנק ישראל
 • משרד החינוך
 • משרד הפנים
 • שירותים וטרינריים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • רכבת ישראל בע"מ
 • נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הבריאות
 • משרד המשפטים
 • המכון הגיאולוגי
 • המכון הגיאופיסי לישראל
 • חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • נציבות שרות המדינה

מילות מפתח

 • הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • מוזיאון הכט
 • התייעלות
 • קרן למפעלים במצוקה
 • דמי הבראה
 • משבר כלכלי
 • תושבות
 • מס יציאה
 • העברות כספיות לחו"ל
 • היברידי
 • השקעות הון
 • הון שחור
 • מכס
 • אובדן הכנסה
 • אי שוויון
 • תכנון מס
 • צדק חברתי
 • מערכת שע"מ
 • פרצת מס
 • תקשוב ממשלתי
 • מערכת מידע
 • פטור ממכרז
 • ועדת היגוי
 • תכנית עבודה
 • תקציב
 • לוחות זמנים
 • שעות הוראה
 • רשויות מקומיות
 • תקנות שכר
 • תקצוב דיפרנציאלי
 • השיגי תלמידים
 • מבחני פיזה
 • דיג
 • מכמורת
 • תחבורה ציבורית
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • תכנית אסטרטגית
 • פרוייקטים
 • ועדת הכספים
 • רישיון נהיגה
 • השירות לאזרח
 • בוחני נהיגה
 • פסולי רישיון
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • מבקר פנימי
 • תיקון ליקויים
 • החלטות ממשלה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 • המועצה הישראלית לצרכנות
 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד החינוך
 • חברת מעיינות זיו בע"מ
 • חברת הרי נצרת - מפעלי מים וביוב בע"מ
 • מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • רשות המיסים בישראל
 • כביש חוצה ישראל בע"מ
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • מכון התקנים הישראלי
 • משרד הכלכלה
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד האנרגיה והמים
 • הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • רשות הגז הטבעי
 • משרד האוצר
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • רשות שדות התעופה
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
 • משרד המשפטים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • דירקטוריון
 • עיצומים כספיים
 • הגנת הצרכן
 • תלונות צרכנים
 • סמ"ל / סמ"ל הדור הבא
 • בקרת איכות
 • הכשרת עובדים
 • תאונות דרכים
 • אכיפה
 • הולכי רגל
 • נפגעים / הרוגים
 • פטור ממכרז
 • פיקוח ובקרה
 • קבלנים
 • ספקים
 • ועדת מכרזים
 • מי ביאליק תאגיד מים וביוב בע"מ
 • מי רמת גן בע"מ
 • מי לוד בע"מ
 • יוקר המחיה
 • מכס
 • דואר בין-לאומי
 • אובדן מיסים
 • כביש אגרה
 • הנתיב המהיר
 • שאטלים
 • שומרי סף
 • הוועד הפועל
 • מעבדות
 • גז טבעי
 • קוגנרציה
 • הסבת מפעלים
 • משק הגז
 • מינויים
 • מכרזים פנימיים
 • שדה תעופה
 • חריגות רעש
 • תמ"א 2/4
 • החרגה מהתמ"א
 • מסלול נחיתה
 • ביטוח רכב
 • פיצויים
 • משק הדלק
 • היתר להחזקת רעלים
 • תמ"א 30
 • מפרץ חיפה
 • משק האנרגיה
 • טרמינל קריית חיים
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל)
 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - אגף כוח האדם (אכ"א)
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • רשות החברות הממשלתיות
 • התעשייה האוירית לישראל, רכישות בע"מ

מילות מפתח

 • חיל האוויר
 • זרוע האוויר והחלל
 • זרוע היבשה
 • תקנות בטיחות אש
 • כבאות והצלה
 • גיוס לצה"ל
 • ממד"ה
 • תהליכי מיון
 • מערכת ממוחשבת
 • לשכת גיוס
 • מלש"בים
 • שכר עידוד
 • יישוב מחלוקות
 • פרמיה
 • ועדה פריטטית
 • תגמול ותמרוץ
 • דירקטוריון
 • יישום המלצות
 • מבקר פנימי
 • נהלי דיווח
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf