לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

ההיערכות הממשלתית ליישום טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המקומיות - מיזם ערים חכמות

הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש

רשויות מקומיות רבות בישראל מבקשות להתאים עצמן לעידן הדיגיטלי ולהיעזר בטכנולוגיה כדי לפתח את המרחב העירוני, לייעל את התפעול שלהן ולשפר את השירות לתושבים. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות טומן בחובו, לצד היתרונות, סיכונים ממשיים, חלקם בלתי הפיכים, בתחומי הגנת הפרטיות, אבטחת המידע והגנת הסייבר.

בשנים האחרונות הכירה גם ממשלת ישראל בחשיבות הקידום הטכנולוגי של הרשויות המקומיות ובאתגרים הטמונים בהפיכתן לחכמות וקיבלה כמה החלטות ממשלה לקידום תחום הערים החכמות בישראל.

נתוני מפתח

 • 90%

  מאוכלוסיית ישראל מתגוררת במרחבים המוגדרים כעירוניים

 • 257

  רשויות מקומיות בישראל

 • 95

  מנהלי מערכות מידע ברשויות המקומיות

 • 50 מיליון ש"ח

  הוקצו על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לפרויקט "פריפריה חכמה"

 • 211 מיליון ש"ח

  הוקצו בשנים 2015 - 2018 על ידי מטה ישראל דיגיטלית לקידום תחום הערים החכמות

 • 82 מיליארד ש"ח

  תקציב הרשויות המקומיות בישראל בשנת 2017

פעולות הביקורת

בחודשים מרץ עד אוגוסט 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים להיערכות הממשלתית לקידום תחום הערים החכמות וליישום החלטות הממשלה המרכזיות שנתקבלו בנושא. הביקורת נעשתה במשרד לשוויון חברתי ובמטה ישראל דיגיטלית, במשרד הפנים ובמערך הסייבר הלאומי שבמשרד ראש הממשלה. בדיקות השלמה נעשו ברשות להגנת הפרטיות, ברשות התקשוב הממשלתי, במשרד הבינוי והשיכון, במשרד הכלכלה, במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במכון התקנים, במרכז למיפוי ישראל, בפיקוד העורף, במשרד התקשורת, במרכז השלטון המקומי ובעיריות באר שבע וחיפה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  היעדר גורם מתכלל: משרדי ממשלה וגופים ציבוריים רבים פועלים להטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המקומיות. לעיתים קיימת כפילות בפעילותם או שהפעילות נעשית ללא תיאום ביניהם, כגון בנוגע לסטנדרט הנדרש.
 • dislike
  זרוע תקשובית לרשויות המקומיות: בשונה מהמגזר הממשלתי שבו פועלת רשות התקשוב הממשלתי, בשלטון המקומי אין גוף מרכזי מתכלל ומחייב הפועל בתחום זה. בהיעדרו נפגעת היכולת לנצל את היתרון היחסי של המספר הגדול של הרשויות המקומיות במשא ומתן המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  קביעת מדיניות לאומית: בהחלטות הממשלה שהתקבלו לקידום תחום הערים החכמות בישראל, אין כדי להוות תוכנית כוללת ברמה הלאומית שבה יש מיפוי של המצב הקיים, הגדרת תמונת המצב הרצויה בתחום זה וזיהוי אתגרים והזדמנויות לטווח הקרוב והרחוק. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  סיכונים הנוגעים להיבטי הגנת הפרטיות, אבטחת המידע והגנת הסייבר: האחריות להתמודדות עם אירועי סייבר מוטלת על הרשויות המקומיות, כל אחת מהן מתמודדת עם האתגרים והסיכונים בהתאם ליכולותיה ולמודעותה בדבר חשיבות הנושא. בפועל, המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  הקמת מרכז שליטה ובקרה למול איומי סייבר: במגזר הממשלתי קיים מרכז שליטה ובקרה לטיפול באירועי סייבר, אולם על אף הצורך בשלטון המקומי מרכז מעין זה אינו קיים.
 • dislike
  קידום מהלך רוחבי להקמת תשתיות דיגיטליות בסיסיות: עד יולי 2019 לא מומש חלק ניכר מההתחייבויות של מטה ישראל דיגיטלית לרשויות המקומיות במסגרת קול קורא לשנים 2018 - 2020. מתוך סך התקציב העומד על כ-44 מיליון ש"ח, שולמו לרשויות המקומיות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  החלטת ממשלה - חיפה כמודל ל"עיר חכמה מוגנת סייבר": בינואר 2017 החליטה הממשלה להפעיל בחיפה מודל של "עיר חכמה ומוגנת סייבר". לצורך כך נקבע כי בתוך תשעה חודשים יגבש מערך הסייבר הלאומי, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, תוכנית אסטרטגית המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  היערכות לאירועי סייבר: נוכח האתגרים והאיומים המתעצמים בתחום הסייבר, משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את הפעולות שנוקטים לאחרונה משרד הפנים, מטה ישראל דיגיטלית ומערך הסייבר הלאומי לבחינה וקידום של הקמת מערכת לניטור אירועי סייבר המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

התרשים מתאר את האתגרים העיקריים ביישום טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המקומיות. התרשים כולל 10 אתגרים עיקריים ובהם תהליכי רכש ובירוקרטיה, מחסור תקציבי וקושי בגיוס כוח אדם טכנולוגי איכותי.

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מוצע להעמיד גורם ממשלתי מתכלל שיבטיח כי פעילות משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים להטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המקומיות תיעשה באופן מושכל, מתוך ראייה כוללת ורחבה, תיאום, שיתוף פעולה ואיגום משאבים. דבר זה עשוי לסייע המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ כי משרד הפנים יבחן, בהיוועצות עם מרכז השלטון המקומי, מטה ישראל דיגיטלית ורשות התקשוב הממשלתי, אם יש מקום להקמת גוף מרכזי שיעסוק בתחומי הדיגיטציה והתקשוב ברשויות מקומיות, בדומה לרשות התקשוב הממשלתי או במסגרתה.
 • [alt]
  מוצע כי כל אחד מהגורמים - משרד הפנים, הרשות להגנת הפרטיות ומערך הסייבר הלאומי - יבצע הערכת סיכונים שתסייע בגיבוש מדיניות לצמצום הסיכונים בתחומי הגנת הפרטיות, אבטחת המידע והגנת הסייבר. כמו כן, מוצע כי מדיניות צמצום הסיכונים המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ כי מטה ישראל דיגיטלית יבחן עם הרשויות המקומיות אילו קשיים וחסמים מקשים את מימוש ההתחייבויות שניתנו להן במסגרת הקול הקורא. כמו כן, מוצע כי המטה יבחן אם המודל המיטבי לקידום הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]
 • [alt]

סיכום

​תמונת המצב העולה מדוח זה מחייבת חשיבה ממשלתית בדבר המעורבות הנדרשת מצד השלטון המרכזי לקידום הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ברשויות מקומיות. הצורך בהתוויית חזון, יעדים וכיווני פעולה מרכזיים שיקבעו לאן מועדות פניהן של המדינה והרשויות המקומיות בתחום זה מתחדד נוכח שטחה הקטן של מדינת ישראל וההערכה כי אוכלוסייתה צפויה להכפיל ואף לשלש את עצמה בעשורים הבאים, נוכח הפערים בין הרשויות המקומיות ונוכח חשיבות מיצוי התועלות הקיימות בתחום זה להנעה ארוכת טווח של תהליכים מחוללי שינוי.