facebook

מבקר המדינה נכנס היום (17.1.21) לבידוד

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נכנס היום לבידוד לאחר שנפגש, בהתאם לכללי הריחוק, לפגישת עבודה עם מנכ"ל המשרד ביום שני שעבר

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נכנס היום לבידוד לאחר שנפגש, בהתאם לכללי הריחוק, לפגישת עבודה עם מנכ"ל המשרד ביום שני שעבר (והמנכ"ל נמצא חיובי לנגיף הקורונה במהלך סוף השבוע).

מבקר המדינה קבל את תוצאות בדיקת הקורונה הראשונה, בה נמצא שלילי וצפוי לשהות בבידוד בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, בכפוף להשלמת בדיקה נוספת בהמשך השבוע.