facebook

נציבות תלונות הציבור יוצאת לשטח

עובדי לשכת נציבות תלונות הציבור בנצרת נפגשו עם עובדי אגף הרווחה ונציגי מרכז עוצמה במועצה המקומית ריינה

 

במסגרת פעילותה של נציבות תלונות הציבור להגברת המודעות בקרב תושבי הצפון, נפגשו השבוע עובדי לשכת הנציבות בנצרת עם עובדי אגף הרווחה ונציגי מרכז עוצמה במועצה המקומית ריינה.

בפגישה הוסברו סמכויותיה של הנציבות, השירותים הניתנים על ידה והדרכים לפנות אליה בהגשת תלונה.

מטרת הפגישה הייתה העברת מידע על פעילותה של הנציבות לאוכלוסיות נזקקות באמצעות נציגי אגף הרווחה ומרכז עוצמה.

בסיום הפגישה המוצלחת הודו הנציגים לנציבות על המידע החשוב וסוכמו שיתופי פעולה עתידיים שיהיה בהם כדי לסייע לציבור הפונה אליהם.