facebook

מבקר המדינה השתתף בכנס מועצת ולשכת רואי החשבון

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף השבוע בכנס מועצת ולשכת רואי החשבון להענקת רישיונות לרואי חשבון. בדבריו, ציין המבקר: "אתמול פרסמנו דוח מבקר המדינה מקיף בנושא שוק העבודה המשתנה שבחן את מוכנות מדינת ישראל בהכשרת ההון האנושי למאה ה- 21 ממספר זוויות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף השבוע בכנס מועצת ולשכת רואי החשבון להענקת רישיונות לרואי חשבון. בדבריו, ציין המבקר: "אתמול פרסמנו דוח מבקר המדינה מקיף בנושא שוק העבודה המשתנה שבחן את מוכנות מדינת ישראל בהכשרת ההון האנושי למאה ה- 21 ממספר זוויות. מטלת ביקורת זו בוצעה לראשונה במשרדנו עם משרדי מבקרי מדינה מ- 6 מדינות נוספות ובהן – מבקרי האיחוד האירופי, איטליה, פינלנד, דרום קוריאה, בולגריה וצפון מקדוניה.

הדוח מעלה את הצורך בהתאמת מתכונות הלמידה וההכשרה לסביבה המשתנה, ואני ממליץ לכם רואי החשבון המסיימים היום את מסלול ההכשרה והמצטרפים למעגל התעסוקה בתחום ראיית החשבון, להמשיך ולרכוש ידע ומיומנויות (LIFE LONG LEARNING), לרבות באמצעות לשכת רואי החשבון בישראל, תוך שיתוף ידע עם עמיתים מהארץ ומחו"ל, על מנת להרחיב את סט הכלים המקצועיים העומד לרשותכם.

רלוונטיות וחדשנות הן עקרונות ליבה בפעילות ביקורת בכלל ובפרט בביקורת המדינה - לתפיסתי קיימת חשיבות רבה שביקורת המדינה תתעדכן בהתאם לאתגרי הסביבה המשתנה.

החדשנות באה לידי ביטוי במגוון תחומים – ניתוח מאגרי מידע, בדיקות אבטחת המידע והמוגנות מפני מתקפות סייבר וניטור השיח ברשתות החברתיות שהפך להיות כלי משמעותי בעבודת הביקורת בנושאים מסוימים, שילוב השוואות בינלאומיות וכמובן חידוש באופן הצגת תוצרי הביקורת והנגשתם לציבור".​