facebook

כנס בינלאומי בנושא השפעת הקורונה על האזרחים

כנס אינטרנטי בינלאומי מיוחד אשר מארגנת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בישראל, ובו ישתתפו נציבי תלונות הציבור ממדינות העולם, ידון בסוגיות איתן מתמודדים האזרחים במדינות העולם וכיצד לסייע להם לעבור את המשבר

סגר? איכונים ופגיעה בפרטיות? למידה מרחוק? בידוד?

חשבתם עם מה מתמודדים אזרחי מדינות העולם בעקבות משבר הקורונה? כנס אינטרנטי בינלאומי מיוחד אשר מארגנת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בישראל, ובו ישתתפו נציבי תלונות הציבור ממדינות העולם, ידון בסוגיות איתן מתמודדים האזרחים במדינות העולם וכיצד לסייע להם לעבור את המשבר.

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה תקיים ב- 24 לנובמבר כנס אינטרנטי בינלאומי שיעסוק בהשלכות מגפת הקורונה על אזרחי העולם. בכנס ישתתפו נציבי תלונות הציבור מלמעלה מ- 45 מדינות מרחבי העולם וכן יוזמנו נציבי תלונות מכלל המגזרים בישראל. הכנס, שמתקיים ביוזמת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הישראלי, ייערך בחסות ארגון האומבודסמנים הבינלאומי (ה- IOI). מטרת הכנס היא לשתף את הידע והניסיון שנרכש עם העוסקים בתלונות ציבור ברחבי העולם, ולשמוע כיצד מתמודדים מוסדות אומבודסמן אחרים עם הסוגיות העולות מאזרחים בעקבות משבר הקורונה. אלו, יסייעו לנציבי תלונות הציבור בכל העולם לכלכל את צעדיהם בהתאמה למציאות המשתנה ולהתמודד טוב יותר עם הגלים הבאים של המגיפה העולמית.

מגפת הקורונה יצרה לצד הפגיעה בבריאות, גם בעיות חברתיות וכלכליות, והציבה אתגרים רבים בפני ארגונים ומוסדות הפועלים לשמירה על זכויות האדם במדינותיהם. לאחרונה פרסם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בישראל, מתניהו אנגלמן, דוח מיוחד המתאר את הדרכים המגוונות שבהן סייעה נציבות תלונות הציבור לפונים אליה, את הליקויים בפעולות המגזר הציבורי שעלו מן התלונות הרבות שהתקבלו בעת הגל הראשון של משבר הקורונה ואת הצעדים שנקטה הנציבות כדי להנגיש את שירותיה לכל מי שנזקק להם בעת המשבר.

בסמינר ישתתפו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מר פיטר טינדל, נשיא ארגון האומבודסמנים הבינלאומי, עו"ד ד"ר אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, נשיאי מוסדות אומבודסמן בכל אחת מיבשות העולם ונציבי תלונות ציבור מלמעלה מ- 45 מדינות נוספות. 

הכנס למוזמנים בלבד.