facebook

ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי

סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2014-003
תאריך פרסום 04/3/2014
מספר ISSN 0793-1948

המאבק לשוויון מגדרי נמצא בעיצומו, ודוח ביקורת זה, העוסק בהיעדר ייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי, הוא הוכחה משמעותית לכך שעוד דרך ארוכה לפנינו. חרף מחויבותה של מדינת ישראל מימי ראשיתה לשוויון מהותי בין המינים, ולמרות ההצלחות הרבות שנקצרו בתחום זה, ממצאי דוח זה מעלים כי לא ניתן לנוח על זרי הדפנה. ערכי השוויון בין המינים, אשר הם כיום "חלק בלתי נפרד מן המערך הגֶנטי של כל כללי-המשפט כולם" , עדיין לא הוטמעו במטען הגֶנטי של החברה הישראלית על שלל רבדיה. לאפליה, גם אם היא סמויה מן העין, מתלווה תחושה קשה של השפלה הפוגעת באופן אנוש בכבוד האדם. בית המשפט הגבוה לצדק קבע בעניין זה כי "הפלייתה של אישה - באשר אישה היא - הינה הפליה גֶנֶרִית... הפליה גנרית... הינה הפליה הפוצעת אנושות בכבוד האדם. אין לו לאדם שליטה על מינו (נקבה או זכר), על צבע עורו (שחור, צהוב או לבן), על שלמות גופו (נכה או שלם בגופו). האדם עשה בחייו את כל שביכולתו כדי לרכוש חוכמה ודעת, להיות אדם טוב ומיטיב, נוח לבריות וישר-דעת. והנה נדחה הוא מפני אחרים אך בשל אותו מאפיין שאין לו שליטה עליו, מאפיין גנטי או...

הגופים המבוקרים בפרק

 • נציבות שרות המדינה
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • שוויון מגדרי
 • ייצוג הולם
 • העדפה מתקנת
 • דירקטוריון
 • השכלה גבוהה
 • בתי חולים
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • ועדת איתור
 • מדיניות
 • שוויון הזדמנויות
 • זכויות אדם
 • תקרת זכוכית
 • אפליה
 • תת ייצוג
 • ממונה על מעמד האישה
word
pdf