facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות


  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

   
 • הודעה על התקשרות בפטור מבירור מחירים - רום הרקיע חניונים בע"מ

  13/6/2018

  בכוונת משרד מבקר המדינה להתקשר עם חברת "רום הרקיע חניונים בע"מ", ספקית שירותי חניה בתשלום בסמוך ללשכת משרד מבקר המדינה בעיר לוד כספק יחיד

   
 • משרת מזכיר/ה / קלדנ/ית בלשכת תל אביב

  12/6/2018

  דרוש/ה מזכיר/ה קלדנ/ית (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, למשרד מבקר המדינה ללשכת תל אביב ברח' הארבעה 19.

   
 • 2018/02 - לשירותי הכנת תכנית אסטרטגית למחשוב

  10/6/2018

  מכרז פומבי מספר 2018/02 - לשירותי הכנת תכנית אסטרטגית למחשוב

   
 • השוואת גיל הזכאות לדמי ליווי לעיוור/ת לנשים ולגברים

  6/6/2018

  בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור השווה משרד הרווחה את הגיל המרבי לזכאות לדמי ליווי לעיוור בין נשים וגברים

   
 • הכרזה על גופי קבורה כגופים מבוקרים

  4/6/2018

  הכרזה על גופי קבורה כגופים מבוקרים ע"י מבקר המדינה וכגופים שהציבור יכול להלין עליהם בפני נציב תלונות הציבור

   
 • מכירת כרטיסים למשחק הכדוררגל ארגנטינה ישראל

  4/6/2018

  מבקר המדינה החליט לעשות בדיקה ראשונית בהתאחדות לכדורגל ובמשרד התרבות והספורט בנושא זה

   
 • היום הבינלאומי למניעת עישון

  31/5/2018

  היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למניעת עישון, משרד מבקר המדינה פרסם בדוח 68ג' ביקורת בנושא "פעולות רשויות השלטון לצמצום העישון ונזקיו"

   
 • יום שחרור ירושלים ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

  13/5/2018

  יום שחרור ירושלים, בירת ישראל, הוא יום הזיכרון לבני קהילת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, כסמל לכמיהה העמוקה של יהודי אתיופיה לירושלים

   
 • פרסום דוח מיוחד "פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים"

  13/5/2018

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא פרסם היום דוח מיוחד ל"יום ירושלים"

   
 • פרסום דוח שנתי 68ג

  8/5/2018

  דוח זה, הכולל 33 פרקים, משתרע על כל המרחב שבין זכויות הפרט, איכות חייו, בריאותו ובטחונו ועד לנושאים הכרוכים בשחיתות שלטונית ומאבק למען טוהר מידות ובניצול ...

   
 • נציבות תלונות הציבור יוצאת לשטח

  1/5/2018

  עובדי לשכת נציבות תלונות הציבור בנצרת נפגשו עם עובדי אגף הרווחה ונציגי מרכז עוצמה במועצה המקומית ריינה

   
 • סדרי קבלת הזמנות לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

  22/4/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור יפורסמו באתר טקס הדלקת המשואות המידע כיצד יש להגיש בקשה ומהן אמות המידה לקבלת הזמנה לטקס

   
 • סיוע לאזרח ותיק בקבלת אות מלחמת הקוממיות

  17/4/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור קיבל המתלונן את אות מלחמת הקוממיות

   
 • פרסום דוח "מינוי רואי חשבון מבקרים לחברות הממשלתיות"

  9/4/2018

  הדוח עוסק בתהליך המינוי של רואי חשבון מבקרים לחברות הממשלתיות על ידי הוועדה למינוי רואי חשבון וקביעת שכרם בחברות הממשלתיות

   
 • סיפורה של תלונה: מכירת מוצרים במרכולים שאינם כוללים חותמת "כשר לפסח"

  26/3/2018

  המתלונן פנה אל נציבות תלונות הציבור בתלונה על מענה שקיבל ממועצה דתית בעניין מכירת מוצר ללא כשרות לפסח

   
 • פרסום דוח שנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן"

  13/3/2018

  מבקר המדינה פרסם היום את הדוח השנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של ...

   
 • פרסום דוח שנתי 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור

  25/6/2017

  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור ליושב-ראש הכנסת

   
 •  יום האשה הבינלאומי

   התחברו אלינו