facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • פרסום דוח שנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן"

  13/3/2018

  מבקר המדינה פרסם היום את הדוח השנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של ...

   
 • סיפורה של תלונה: תיקון ליקוי כללי - תיאום בין משרדי ממשלה בנושא תחזוקת חול בגני ילדים

  25/2/2018

  בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור החלה הידברות בין משרדי הבריאות והחינוך והוקמה וועדה בין משרדית לתיאום הנחיות בנושא טיפול ותחזוקה של חול ...

   
 • מתן פיצוי למתלוננת שרכבה נגרט שלא כדין על ידי עיריית ירושלים

  6/2/2018

  בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור שילמה עיריית ירושלים פיצוי למתלוננת אשר רכבה נגרט בשגגה בשל טעות בזיהוי בעל הרכב

   
 • פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

  5/2/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

   
 • סירוב שירותי בריאות כללית לפרוס חוב לתשלומים

  15/1/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור החל בעל היתר שהייה בישראל לקבל שירותי בריאות

   
 •  
 • סיפורה של תלונה: זכאותו של המתלונן לגמלת השלמת הכנסה נפגעה כתוצאה מחישוב הכנסות שגוי

  10/1/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור נמצא המתלונן זכאי להחזר כספים שנוכו מקצבתו, עקב חישוב מחדש של הפנסיה שהוא מקבל מרוסיה

   
 • עלוני המידע החדשים של נציבות תלונות הציבור

  20/12/2017

  לאתר משרד מבקר המדינה הועלו עלוני המידע החדשים של נציבות תלונות הציבור

   
 • פרסום דוח מיוחד "מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות"

  6/12/2017

  הביקורת העלתה כי יש לעגן את שיטת נבחרת הדירקטורים בחברות הממשלתיות שתכליתה בחירת המועמדים הטובים והאיכותיים ביותר

   
 • פרסום דוח שנתי 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור

  25/6/2017

  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור ליושב-ראש הכנסת

   
 •  יום האשה הבינלאומי

   התחברו אלינו