facebook

סדרת הכתבות "הפילים הלבנים" של תאגיד השידור "כאן" בעקבות דוח מבקר המדינה

סדרת הכתבות עסקה בנושא מבנים נטושים ברחבי הארץ והתבססה בין השאר על דוח מבקר המדינה בנושא משנת 2016. לסדרה התראיינו עפרה מלצר וטוביה בירן ממשרד מבקר המדינה

תאגיד השידור "כאן 11" שידר סדרת כתבות במהדורות החדשות בשם "הפילים הלבנים", כינוי לנכסים שעלות אחזקתם גדולה מהתועלת ושאינם משמשים את הציבור. הסדרה עסקה במבנים נטושים ברחבי הארץ, ביניהם התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב, כיכר אתרים, הדולפינריום, קזינו בת גלים בחיפה, קאנטרי קלאב ברובע י"ג באשדוד ועוד. אחד מפרקי הסדרה התמקד במבנים נטושים ששוקמו ו"חזרו לחיים".

אחד מהם הוא הבניין שבו שוכן כיום משרד מבקר המדינה בחיפה. הבניין הוקם בשנת 1932 ושימש כבית המשפט המחוזי עד שננטש בשנת 2003 בשל מעבר המשרדים להיכל המשפט בקריית הממשלה.

ביוזמת מבקר המדינה הקודם, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, הוחלט להשמיש את הבניין מתוך תפיסה ששיקום פילים לבנים יכול להקרין על הסביבה כולה. הבניין שוקם ומשמש כמשרד מבקר המדינה בחיפה משנת 2010.

לסדרה התראיינו בין השאר עפרה מלצר, הממונה על תכנון במשרד מבקר המדינה וטוביה בירן, מנהל אגף בכיר במשרד מבקר המדינה.

עפרה מלצר סיפרה כי "אחת הבעיות הכי קשות בלקחת מבנה שהוא קיים ולהפוך אותו לחדיש זה ההתאמות". היא נתנה כדוגמא להצלחתו של מקום בניין משרד המבקר את העובדה שמלון בוטיק נפתח מול הבניין, שהיה לפני כן מקום מוזנח ועזוב.

טוביה בירן אמר שאין הערכה לגבי המשמעות הכלכלית או הכספית של המחדל בטיפול בפילים לבנים, אבל לדעתו מדובר במאות מיליוני שקלים. לדברי בירן, היו מקרים שבהם היה חשד ששיקולים זרים, אינטרסים כלכליים ופוליטיים, היו הסיבה לפרויקטים שנתקעו.

הסדרה התבססה בין השאר על פרק הביקורת טיפול הרשויות המקומיות במבנים שאינם בשימוש, מתוך דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016.

 

לקריאת הדוח "טיפול הרשויות המקומיות במבנים שאינם בשימוש" 

לצפייה בכתבה "איך נולדו המבנים הנטושים המיתולוגיים של ת"א וחיפה?"

לצפייה בכתבה "האנשים שמנסים להחזיר לחיים את המבנים הנטושים"