facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • קול קורא לאיתור מועמדים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בוחנים

  22/10/2017

  משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן: "המשרד") מבקש לאתר מועמדים שישמשו לאחר אישור ועדת הכספים ...

   
 • מכרז פומבי מס' 12/2017 למתן שירותי אבטחה

  12/9/2017

  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי אבטחה ללשכות המשרד בירושלים, בתל אביב ...

   
 • מכרז פומבי 17/2017 - משרה באגפי הביקורת בתל אביב

  7/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בתל אביב.

   
 • מכרז פומבי 18/2017 - משרה באגפי הביקורת בתל אביב המיועדת לאנשים עם מוגבלות

  7/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בתל אביב.

   
 • מכרז פומבי 21/2017 - משרות מבררי/ות תלונות בנציבות תלונות הציבור בירושלים ובתל אביב - משרות המיועדת לאנשים עם מוגבלות

  7/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים/ות מועמדים/ות למשרות בלשכת המשרד בירושלים ובתל אביב. ...

   
 • מכרז פומבי 20/2017 - משרות מבררי/ות תלונות בנציבות תלונות הציבור בירושלים

  7/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים/ות מועמדים/ות למשרות בלשכת המשרד בירושלים (ארבע ...

   
 • מכרז פומבי 19/2017 – עוזר/ת מקצועי/ת למנהלת ההדרכה – הממונה על פיתוח תכנת הלמידה במשרד, תל אביב

  6/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בתל אביב.

   
 • מכרז פומבי 22/2017 - חשבונאי/ת ראשי/ת ועובד/ת החשבות בירושלים - משרה המיועדת לאנשים עם מוגבלות

  5/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למילוי משרה בלשכת המשרד בירושלים (משרה אחת). ...

   
 • מכרז פומבי 16/2017 - משרה באגפי הביקורת בירושלים המיועדת לאנשים עם מוגבלות

  5/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

   
 • מכרז פומבי 15/2017 - משרות באגפי הביקורת בירושלים או בתל אביב

  5/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים/ות מועמדים/ות למשרות בלשכות המשרד בירושלים ובתל ...

   
 • מכרז פומבי 23/2017 – אחראי/ת לוגיסטי/ת באגף מערכות מידע בירושלים

  5/9/2017

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

   
 • איתור דוחות ישנים

  26/2/2017

  משרד מבקר המדינה שוקד על זמינותם ונגישותם של כל פרסומי המבקר לקהל הגולשים. אם לא מצאתם את הפרסום המבוקש - פנו אלינו

   
 • מכרזים

  לכל המכרזים >

   התחברו אלינו