facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • סדרי קבלת הזמנות לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

  22/4/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור יפורסמו באתר טקס הדלקת המשואות המידע כיצד יש להגיש בקשה ומהן אמות המידה לקבלת הזמנה לטקס

   
 • פניית מבקר המדינה לרה"מ בעניין לווייני תקשורת

  18/4/2018

  משרד מבקר המדינה נמצא בשלבים סופיים של כתיבת דוח ביקורת בתחום לווייני תקשורת. הדוח מתייחס, בין היתר, למשבר המתמשך בתחום זה, לסיבות שהביאו למשבר, וכן ...

   
 • סיוע לאזרח ותיק בקבלת אות מלחמת הקוממיות

  17/4/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור קיבל המתלונן את אות מלחמת הקוממיות

   
 • מזכיר/ה בלשכת ירושלים - אגף משאבי אנוש

  15/4/2018

  דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, למשרד מבקר המדינה ללשכת ירושלים

   
 • מזכיר/ה בלשכת ירושלים

  15/4/2018

  דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, למשרד מבקר המדינה ללשכת ירושלים

   
 • דרושים/ות סטודנטים/סטודנטיות - לשכת תל-אביב

  15/4/2018

  למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור דרושים/ות 2 סטודנטים/ות לעבודה בלשכת תל-אביב

   
 • פתרון דיור לניצול שואה

  15/4/2018

  במסגרת בירור התלונות המתקבלות בנציבות תלונות הציבור אנו מטפלים בתלונות רבות של ניצולי שואה

   
 • פרסום דוח "מינוי רואי חשבון מבקרים לחברות הממשלתיות"

  9/4/2018

  הדוח עוסק בתהליך המינוי של רואי חשבון מבקרים לחברות הממשלתיות על ידי הוועדה למינוי רואי חשבון וקביעת שכרם בחברות הממשלתיות

   
 • הטיפול של מדינת ישראל בהשבת סגן הדר גולדין

  28/3/2018

  מבקר המדינה פנה במכתב אל ראש הממשלה בנוגע לדרך הטיפול של מדינת ישראל בהשבת סגן הדר גולדין

   
 • סיפורה של תלונה: מכירת מוצרים במרכולים שאינם כוללים חותמת "כשר לפסח"

  26/3/2018

  המתלונן פנה אל נציבות תלונות הציבור בתלונה על מענה שקיבל ממועצה דתית בעניין מכירת מוצר ללא כשרות לפסח

   
 • התייחסות דובר משרד מבקר המדינה בנושא תקיפת הכור בסוריה

  25/3/2018

  משרד מבקר המדינה בדק בשנת 2007 - 2008 את התנהלות הגורמים הרלוונטיים בקהילת המודיעין והיערכותם, בהיבטים מסוימים, לטיפול בנושא הגרעין הסורי

   
 • פרסום דוח שנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן"

  13/3/2018

  מבקר המדינה פרסם היום את הדוח השנתי 68ב ודוח מיוחד על "מבצע "צוק איתן" - פעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבין-לאומי בעיקר בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה של ...

   
 • סיפורה של תלונה: תיקון ליקוי כללי - תיאום בין משרדי ממשלה בנושא תחזוקת חול בגני ילדים

  25/2/2018

  בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור החלה הידברות בין משרדי הבריאות והחינוך והוקמה וועדה בין משרדית לתיאום הנחיות בנושא טיפול ותחזוקה של חול ...

   
 • מתן פיצוי למתלוננת שרכבה נגרט שלא כדין על ידי עיריית ירושלים

  6/2/2018

  בעקבות בירור תלונה על-ידי נציבות תלונות הציבור שילמה עיריית ירושלים פיצוי למתלוננת אשר רכבה נגרט בשגגה בשל טעות בזיהוי בעל הרכב

   
 • פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

  5/2/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

   
 • סיפורה של תלונה: זכאותו של המתלונן לגמלת השלמת הכנסה נפגעה כתוצאה מחישוב הכנסות שגוי

  10/1/2018

  בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור נמצא המתלונן זכאי להחזר כספים שנוכו מקצבתו, עקב חישוב מחדש של הפנסיה שהוא מקבל מרוסיה

   
 • פרסום דוח שנתי 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור

  25/6/2017

  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 43 לשנת 2016 של נציבות תלונות הציבור ליושב-ראש הכנסת

   
 •  יום האשה הבינלאומי

   התחברו אלינו