facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • בעין הביקורת - מדור פודקאסטים חדש


  האזינו לפודקאסטים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   
 • יום זכויות האדם הבינלאומי


  היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי לזכויות אדם. משרד מבקר המדינה שם דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

   
 • דרושים/ות 6 מתמחים/ות - מועד מרץ 2020


  דרושים/ות 6 מתמחים/ות במשפטים בלשכות ירושלים, תל אביב וחיפה ליום 1 במרץ 2020

   
 • הודעה על כוונה להתקשרות בהליך ספק יחיד עם חברת IACS לשם קבלת שירותי תחזוקה שנתית למערכת IDEA


  משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת IACS לשם קבלת שירותי תחזוקה שנתית למערכת IDEA לניתוח נתונים לביקורת מתוצרת חברת Caseware

   
 • הודעה על כוונה להתקשרות עם חברת CyberArk כספק יחיד לשירותי תחזוקת מערכת כספות


  משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת CyberArk לקבלת שירותי תחזוקה למערך כספות-התוכנה הארגוני מתוצרתה המותקנות במשרד לשנת 2019

   
 • פרסום דוח "היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים והעלויות למשק"


  היום פורסם דוח בנושא היערכות הרשויות המקומיות לשריפות וגל השריפות שהתרחש בנובמבר 2016. מהדוח עולה שהפקת הלקחים הייתה חלקית ולא כל הליקויים תוקנו

   
 • מכרז פומבי מס' 16/2018 לקבלת הצעות להספקת והתקנת גופי תאורה בלשכות המשרד


  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות מחיר להספקת והתקנת גופי תאורה בלשכות במשרד בתל אביב, בחיפה ובירושלים

   
 • פרסום דוח שנתי 69א


  דוח זה הינו החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה לשנת 2018 ועוסק בעיקרו בביקורת על תחומי הכלכלה והתשתיות

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.17 עד 31.12.17


  הדוח מתייחס ל-16 מהסיעות בכנסת וסוקר את העודפים והגירעונות הנצברים שלהן, פרסומי תעמולה באינטרנט וברשתות החברתיות ונתונים על התרומות שקיבלו בתקופה השוטפת

   
 • מפגש בעקבות הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור


  אבני דרך 2017: נציבות תלונות הציבור קיימה לאחרונה אירוע חגיגי לרגל פרסום הדוח השנתי 44 של נציב תלונות הציבור

   
 • פרסום דוח שנתי 44 לשנת 2017 של נציבות תלונות הציבור


  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 44 לשנת 2017 של נציב תלונות הציבור

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.

   
 •  פודקאסטים

   התחברו אלינו