facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • עבודות תחזוקה באתר האינטרנט ב- 3.6.2015

  2/6/2015

  אתר האינטרנט לא יהיה זמין ביום רביעי 3.6.2015 בין השעות 14:00-18:00 לצורך עבודות תחזוקה

   
 • מכרז פומבי 9/15 - מתן שירותי מיון מועמדים למשרות פנויות - שאלות ותשובות

  31/5/2015

  מכרז פומבי 9/15 למתן שירותי מיון מועמדים למשרות פנויות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - שאלות ותשובות

   
 • החלטת נציב תלונות הציבור בעניין "תכנית בתי הספר של החופש הגדול"

  31/5/2015

  החלטת נציב תלונות הציבור בעניין "תכנית בתי הספר של החופש הגדול"

   
 • התקשרות לקבל שירותים לשם הכנת פיילוט בתחום סיוע לחושפי מעשי שחיתות

  26/5/2015

  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור החליט להתקשר עם ד"ר מיכל מורג שלה, מומחית בתחום הגנה על עדים, להכנת פיילוט בתחום סיוע לחושפי מעשי שחיתות בנציבות ...

   
 • מכרז פומבי מס' 9/15 - למתן שירותי מיון מועמדים למשרות פנויות

  14/5/2015

  מכרז למתן שירותי מיון מועמדים למשרות פנויות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   
 • מכרז פומבי מס' 4/2015 - פינוי ורכישת ריהוט משרדי משומש ממשרדי מבקר המדינה בירושלים

  7/5/2015

  משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור מתכנן לעבור במהלך חודש אוקטובר 2015 או בסמוך לכך למשכנו החדש ברח' המבקר בירושלים, ועקב כך מעונין לפנות ולמכור את ...

   
 • מכרז פומבי מס' 7/2015 למילוי משרה פנויה בלשכת המשרד בבאר שבע

  7/5/2015

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרוש/ה מועמד/ת למשרה באגף המשרד בבאר שבע

   
 • מכרז פומבי מס' 6/2015 למילוי משרה פנויה בלשכת המשרד בחיפה

  7/5/2015

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרוש/ה מועמד/ת למשרה באגף המשרד בחיפה

   
 • מכרז פומבי מס' 5/2015 למילוי משרה פנויה בלשכת המשרד בירושלים

  6/5/2015

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרושים/ות מועמדים/ות לארבע משרות באגפי המשרד.

   
 • פרסום דוח שנתי 65ג

  5/5/2015

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא הניח על שולחן הכנסת את הדוח השנתי מס' 65ג. הדוח עוסק בנושאים כגון: מאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, ...

   
 •  התחברו אלינו