facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • פרסום דוח שנתי 65ג

  5/5/2015

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא הניח על שולחן הכנסת את הדוח השנתי מס' 65ג. הדוח עוסק בנושאים כגון: מאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, ...

   
 • דרושים סטודנטים ללשכת באר-שבע של נציבות תלונות הציבור

  4/5/2015

  למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרושים שני סטודנטים ללשכת באר שבע של נציבות תלונות הציבור

   
 • האזנה לראיון בנושא: "היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה - פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית"

  4/5/2015

  בשנת 2013 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא: "היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה - פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית"

   
 • ביצוע ביקורת בארגון מוסדות ביקורת המדינה של אירופה EUROSAI

  30/4/2015

  משלחת הביקורת של משרד מבקר המדינה ביחד עם משלחת הביקורת של מוסד ביקורת המדינה של קרואטיה במשרדי מזכירות הארגון במוסד ביקורת המדינה של ספרד

   
 • דבר המבקר בכנס כבוד האדם בבית הנשיא

  30/4/2015

  דברי מבקר המדינה בכנס בבית הנשיא תחת הכותרת "כבוד האדם כעיקרון חוקתי" שנערך ב- 29.04.2015

   
 • מכרז פומבי מס' 2/2015 - להספקת ציוד לחדר כושר בבניין מבקר המדינה בקריית הלאום

  29/3/2015

  מכרז פומבי מס' 2/2015 - להספקת ציוד לחדר כושר בבניין מבקר המדינה בקריית הלאום

   
 • מכרז פומבי 2015/01 - לשירותי פיתוח ותחזוקה של תכנה ומערכות מידע

  19/3/2015

  מכרז פומבי 2015/01 - לשירותי פיתוח ותחזוקה של תכנה ומערכות מידע

   
 •  התחברו אלינו