facebook

מבקרי המדינה לדורותיהם

 • יוסף חיים שפירא


  קורות חיים של מבקר המדינה הנוכחי, יוסף חיים שפירא

   
 • מיכה לינדנשטראוס


  מיכה לינדנשטראוס - מבקר המדינה בין השנים 2005 ל 2012

   
 • אליעזר גולדברג


  אליעזר גולדברג - מבקר המדינה בין השנים 1998 ל- 2005

   
 • מרים בן פורת


  מרים בן פורת - מבקרת המדינה בין השנים 1988 ל- 1998

   
 • יעקב מלץ


  יעקב מלץ - מבקר המדינה בין השנים 1987 ל- 1988

   
 • יצחק טוניק


  יצחק טוניק - מבקר המדינה בין השנים 1982 ל-1987

   
 • יצחק ארנסט נבנצל


  יצחק ארנסט נבנצל - מבקר המדינה בין השנים 1961 ל- 1981

   
 • זיגפריד מוזס


  זיגפריד מוזס - מבקר המדינה בין השנים 1949 עד 1961